Podlaska spółdzielnia ma tytuł Ekoinwestora Roku w przemyśle mleczarskim

Spółdzielnia Mleczarska Mlekpol otrzymała tytuł Ekoinwestora Roku 2021 r. w branży mleczarskiej. Nagroda została przyznana podczas Polskiego Kongresu Serowarskiego. Kapituła konkursu wyróżniła wartą ponad 27 milionów złotych inwestycję Hybrydową Elektrociepłownię Zakładową w Mrągowie. Jej wdrożenie znacząco wpłynęło na oszczędności: zmniejszono zużycie paliw pierwotnych, obniżono emisję dwutlenku węgla i zużycie wody.

Konkurs „Ekoinwestor Roku w przemyśle mleczarskim” ma na celu popularyzację najlepszych dostępnych praktyk związanych z efektywnością energetyczną i ograniczaniem zużycia mediów oraz wyróżnienie firm, które promują działania prośrodowiskowe. SM Mlekpol od lat realizuje politykę mającą na celu ograniczenie emisji substancji szkodliwych do atmosfery oraz zmniejszenie zużycia energii i wody w trakcie procesów produkcyjnych.

Nagrodę podczas Polskiego Kongresu Serowarskiego organizowanego w Mrągowie odebrał Zbigniew Groszyk, wiceprezes zarządu.

– Cieszę się, że kapituła konkursu zdecydowała o przyznaniu wyróżnienia inwestycji zrealizowanej w Mrągowie i uznała nasz projekt za jeden z najciekawszych w całej branży. Budowa Hybrydowej Elektrociepłowni Zakładowej to kolejny krok naszej spółdzielni w kierunku ekologii. Obiekt został oddany do użytku w 2020 roku i jest wyrazem troski spółdzielni o środowisko naturalne – mówi Zbigniew Groszyk. – Elektrociepłownię cechuje jedna z najwyższych w Europie sprawności wytwarzania energii elektrycznej na poziomie 44,5 proc., przy sprawności ogólnej procesu kogeneracyjnego na poziome powyżej 91 proc. To bardzo ważna inwestycja nie tylko z perspektywy SM Mlekpol, ale całej branży.

W obiekcie zainstalowano wysokosprawną kotłownię parową o wydajności 40 t/h i sprawności 95,5 proc. Obiekt wyposażono w dwa gazowe agregaty kogeneracyjne o mocy 2013 kW każdy oraz cztery niskoemisyjne parowe kotły na gaz o wydajności 10 t/h każdy.

Spółdzielnia Mleczarska Mlekpol w ramach polityki zrównoważonego rozwoju produkuje również energię odnawialną. W Grajewie powstaje właśnie biogazownia, która zostanie oddana do użytku w przyszłym roku. Głównym celem inwestycji jest wykorzystanie energii pierwotnej zawartej w ściekach oraz odpadach produkcyjnych, z których produkowany będzie biogaz w reaktorze beztlenowym. Mlekpol już planuje podobne biogazownie w pozostałych lokalizacjach.

Red. PP, fot. SM Mlekpol

Komentarze