Podlaskie firmy wjeżdżają w Gospodarkę 4.0?

dav

Kilka dni temu w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku odbył się Kongres Liderów Zmian (na zdjęciu hol WSFiZ 5 kwietnia 2019 – stoiska firm z naszego regionu). To już czwarta edycja tej imprezy organizowanej przez uczelnię, w której aktywnie uczestniczą podlascy przedsiębiorcy. I mamy tu na myśli poważne, prężnie działające, nierzadko duże firmy, będące liderami w swoich branżach, wyróżniające się wprowadzaniem innowacyjnych rozwiązań do produkcji. To wszystko potwierdza, że takie wydarzenia są w naszym regionie potrzebne, nawet jeśli głównie chodzi o rozmowy kuluarowe. W końcu to właśnie podczas nich dochodzi do ciekawej wymiany zdań, informacji, to zaczątek nierzadko przyszłych rozmów, nawet jeśli wcześniej nie były planowane.

O tym, że ta dwudniowa impreza cieszy się już sporym prestiżem, świadczą podmioty i instytucje, które się w nią angażują. W tym roku do organizowanego przez WSFiZ Kongresu Liderów Zmian, dołączyli współorganizatorzy: Izba Przemysłowo – Handlowa w Białymstoku, Resursa Podlaska, Klaster Obróbki Metali. Patronat honorowy objęły: Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wojewoda, marszałek, prezydent Białegostoku, natomiast naukowy – trzy największe podlaskie uczelnie, czyli, PB, UwB, UMB. Partnerem merytorycznym została grupa PwC, a partnerami technologicznymi: Alnea, White Hill, Neotech, D-Tech, Aksony. Wśród sponsorów znalazły się firmy: SaMASZ, Promotech, Xemi Serwis, Hotel Traugutta3, Benmar, Astor, AC, Jazon, Tobo.

Jak widać, KLZ i potrzebę jego organizacji dostrzegają i przedsiębiorcy, i organizacje ich zrzeszające.

W tym roku hasło przewodnie brzmiało: „Zarządzanie i technologia w Gospodarce 4.0 – kompetencje przyszłości”. Podczas prelekcji mówiono m.in. o kompetencyjnych czynnikach sukcesu przemysłu przyszłości, rozwoju osobistym menedżera przyszłości, technologii cyfrowej jako środowisku pracy menedżera przyszłości. Przez wszystkie przypadki odmieniano określenie „kompetencje przyszłości” w Gospodarce 4.0.

Jak przekonują organizatorzy, warunki funkcjonowania dzisiejszych organizacji, zmiany w otoczeniu, rewolucja cyfrowa oraz postęp technologiczny wymuszają inne niż dotychczas podejście do pracowników i zarządzania nimi. Przejście od gospodarki przemysłowej do Gospodarki 4.0 charakteryzuje się m.in. powszechnym na całym świecie dostępie do internetu, obniżeniem kosztów przechowywania danych, mobilnością urządzeń oraz wykorzystywaniem sztucznej inteligencji. Przemysł 4.0 stworzył sieć relacji między człowiekiem a technologią. Efektywny lider wie, że nie może być ekspertem od wszystkiego, dlatego dobiera zespół z odpowiednimi kompetencjami, aby zagwarantować organizacji stabilną i długoterminową ścieżkę wzrostu. Unikalna technologia nie jest wyłącznym gwarantem osiągnięcia przewagi konkurencyjnej. Aby zatrzymać bądź pozyskać wysoce wykwalifikowanych pracowników inwestowanie w kapitał ludzki jest rzeczą niezbędną. W turbulentnym otoczeniu sztandarowym celem lidera zmian powinno być stworzenie klimatu organizacji „uczącej się”, która w nowych wyzwaniach rzeczywistości widzi szanse. Wsparciem takiego podejścia jest świadome i skuteczne budowanie zespołów o różnych kompetencjach, uwzględniających przyszłe potrzeby rynku.

Każdy kto poszukuje rozwiązań, usprawnień na swoim odcinku – czy to przedstawiciel przedsiębiorstwa, czy uczelni wyższej, czy instytucji otoczenia biznesu – w tym miejscu spotyka różne punkty widzenia na świat i to jest skarbnica wiedzy. Bo patrzymy na te same zjawiska, ale mamy zupełnie inne odczucia. Świat współczesny to świat sieciowania, świat kooperacji. W świecie sieciowania prędzej czy później dochodzi do współpracy, jest taka konieczność. I teraz, jeśli spotykają się trzy wspomniane grupy, różne podmioty, mają prawo nazywać te same rzeczy w zupełnie różnym języku. I takie wydarzenia jak Kongres Liderów Zmian są doskonałą okazją, by nauczyć się wspólnego języka. A od tego pozostaje już tylko krok do współpracy, wdrażania rozwiązań 4.0, na których koncentrowała się tegoroczna edycja Kongresu Liderów Zmian – w taki sposób skomentował w rozmowie z naszą redakcją zasadność organizowania takich wydarzeń jak KLZ dr Mariusz Citkowski z Zakładu Podstaw i Strategii Zarządzania Wydziału Ekonomi i Zarządzania UwB.

Coroczny Kongres Liderów Zmian to spotkanie profesjonalistów, którzy w toku eksperckiej dyskusji dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem z zainteresowanymi problematyką Kongresu przedstawicielami życia gospodarczego kraju i regionu. Wielu podlaskich przedsiębiorców widzi potrzebę rozmów, by jechać równo z pociągiem zmierzającym w kierunku Gospodarki 4.0. Jeśli on ucieknie, opóźnienia mogą już nie nadrobić.

Piotr Walczak

Komentarze