Podlaskie firmy zgarniają kasę. Na poprawę warunków pracy

Tegoroczny konkurs Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o dofinansowanie projektów dotyczących poprawy bezpieczeństwa i warunków pracy został rozstrzygnięty. Zakwalifikowało się 1 098płatników składek. Łączna kwota przyznanych środków wyniosła około 89,6 mln zł.

Wnioski o dofinansowanie można było składać tylko do 8 lipca za pośrednictwem strony prewencja.zus.pl. Zainteresowanie konkursem było bardzo duże. Do ZUS wpłynęło o 16 proc. więcej wniosków niż w ubiegłym roku. O dofinansowanie ubiegało się 3 980 płatników składek, w tym 120 z województwa podlaskiego.

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ZUS (Konkurs 2022.01 – Biuletyn Informacji Publicznej – Biuletyn Informacji Publicznej ZUS) opublikowana została lista rankingowa projektów, które otrzymały pozytywną ocenę formalną i merytoryczną w konkursie na projekty dotyczące utrzymania zdolności do pracy realizowane w 2023 r.

Wnioskodawca, którego projekt nie został umieszczony na pierwszej liście rankingowej, w przypadku naruszenia procedury konkursowej lub innych naruszeń formalnych, ma prawo złożyć odwołanie do komisji odwoławczej.

W ramach konkursu, na projekty dotyczące utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej, realizowane w 2023 r., przedsiębiorcy mogli uzyskać dofinansowanie do 80 proc. szacowanej wartości projektu i otrzymać od 10 tys. do 300 tys. zł na jednego pracodawcę.

Urzędnicy wyjaśniają, że ZUS nagradza projekty, które zmniejszą zagrożenie wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi. Pracodawca może zdobyć dofinansowanie na przykład na działania, które zmniejszą nadmierny hałas, promieniowanie, zapylenie w miejscu pracy czy na sprzęt, który zwiększa bezpieczeństwo pracy na wysokości.

Wśród płatników z naszego regionu, którzy otrzymali pozytywną ocenę projektu znalazł się między innymi Dom Pomocy Społecznej „Kalina” w Suwałkach, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Tykocinie czy firma JABS Sokółka SA. Pełna lista firm, które dostaną pieniądze, jest dostępna na stronie ZUS.

Red. PP, fot. pixabay.com

Komentarze