Podlaskie ma najwięcej nominacji do Ambasadora Wschodu – aż 13!

28 nominacji do tytułu Ambasadora Wschodu przyznano w czterech kategoriach: turystyka, biznes, projekt, samorząd. Aż 13 nominacji otrzymały projekty, instytucje i osoby z województwa podlaskiego, na drugiej pozycji znalazło się mazowieckie z ośmioma kandydaturami do nagrody, na trzecim miejscu – Lubelskie (cztery). Wśród nominowanych są osoby, podmioty i instytucje ze wschodniej Polski oraz jej pogranicza, działające od Suwałk po Sanok, które w sposób wyjątkowy i godny reprezentują potencjał społeczny, gospodarczy, naukowy i kulturalny Polski Wschodniej oraz jej pogranicza.

W dalszej kolejności nominacje otrzymały województwa: podkarpackie (2) i świętokrzyskie (1). Najwięcej, bo 9 nominacji przyznano w kategorii projekt, 9 w kategorii turystyka, 6 w kategorii biznes, a 3 w kategorii samorząd. Zgłoszeń dokonał komitet nominujący, złożony z przedstawicieli reprezentujących trzy subregiony: północno-wschodni (suwalski, łomżyński, ostrołęcki, białostocki), środkowo-wschodni (siedlecki, bialski, lubelski, chełmsko-zamojski), południowo-wschodni (tarnobrzeski, rzeszowski, przemyski, krośnieński). Członkowie komitetu nominującego reprezentowali następujące dziedziny: przedsiębiorczość, nauka, samorząd, działalność społeczna, kultura i sztuka, media.

– Ambasador Wschodu to wyjątkowa nagroda, która szczególnie docenia potencjał nominowanych. Nie ma znaczenia skala czy zasięg działalności, bo w ten sposób ograniczylibyśmy zgłoszenia do dużych podmiotów czy inicjatyw. Celowo więc otwieramy się także na mniejsze podmioty i wydarzenia, o których czasem, gdyby nie nominacja, nie mielibyśmy szansy usłyszeć. Odbywają się np. wartościowe festiwale w małych miejscowościach. Są to nieoczywiste miejsca czy osoby, które znalazły pomysł i sposób, by działać kulturalnie, społecznie czy biznesowo. Oczywiście wśród nominowanych wyróżniamy też podmioty, których działalność wykracza poza granice Wschodniej Polski, ale serce pozostaje na Wschodzie – wyjaśnia Daniel Parol, pomysłodawca i sekretarz Konkursu o Tytuł Ambasadora Wschodu.

Laureatów tegorocznej edycji Ambasadora Wschodu poznamy 27 listopada, podczas uroczystej gali wręczenia statuetek, którą zaplanowano na Zamku Biskupim w Janowie Podlaskim. Poza kategoriami: turystyka, biznes, projekt, samorząd, zostaną przyznane nagrody w kategoriach: społecznie odpowiedzialny, kultura i sztuka, nauka, marka, nagroda specjalna, Honorowy Ambasador Wschodu oraz ew. tzw. odkrycie roku w 4 podstawowych kategoriach.

Konkurs o tytuł Ambasadora Wschodu to największy i najstarszy cykliczny przegląd dokonań osób, instytucji, podmiotów i samorządów działających na terenie Polski Wschodniej oraz jej pogranicza. Początki nagrody Ambasador Wschodu sięgają 2013 roku. Wtedy z inicjatywy wydawcy magazynu „Kraina Bugu” odbyła się pierwsza edycja konkursu, którą zwieńczyła uroczysta gala z wręczeniem pierwszych tytułów. Od tego czasu odbyło się już 7 edycji, ogłoszono 144 nominacje, przyznano 62 tytuły Ambasadora Wschodu.

Nominowani z województwa podlaskiego

Turystyka:

 1. Projekt Łączy nas BUG
 2. Hotel Traugutta3
 3. Kładka Śliwno-Waniewo

Biznes:

 1. Mydlarnia Cztery Szpaki
 2. Hotel Traugutta3
 3. Miodosytnia Augustowska

Projekt:

 1. Projekt Łączy nas BUG
 2. Teatr Wierszalin w Supraślu
 3. Festiwal literacki Patrząc na Wschód
 4. Podlasie Slow Fest by Łomża

Samorząd:

 1. Jan Bolesław Perkowski – starosta powiatu białostockiego
 2. Gmina Tykocin
 3. Wojciech Borzym – burmistrz Drohiczyna

Red. PP, fot. mat. pras.

Komentarze