Podlaskie z najwyższym wzrostem gospodarczym w kraju. Ale jeszcze sporo trzeba nadrobić

3 stycznia 2019 roku Główny Urząd Statystyczny opublikował wstępne szacunki produktu krajowego brutto w przekroju regionów za 2017 r. Wynika z niego, iż w 2017 roku wzrost gospodarczy w województwie podlaskim był najwyższy w Polsce i wyniósł aż 8,1 proc. Mimo tego jeszcze sporo brakuje, by poziom PKB na mieszkańca osiągnął średnią krajową – kilkanaście lat temu wyniki w tym zakresie były znacznie lepsze. Musimy ciągle gonić inne regiony.

W 2017 roku wzrost gospodarczy w województwie podlaskim był najwyższy w kraju i wyniósł aż 8,1 proc. Tak dobrego wyniku nie było od lat. Dzięki temu w klasyfikacji województw prześcignęliśmy województwo warmińsko – mazurskie oraz świętokrzyskie i pod względem wartości PKB na mieszkańca jesteśmy na 12 miejscu w kraju.

Tak dobry wynik był przede wszystkim efektem rozwoju podlaskich firm, których przychody w 2017 roku wzrosły o ponad 12 proc., a przeciętna kraju to ok. 8 proc. Wzrosła również wydajność pracy. Widać, że inwestycje w nowe zakłady produkcyjne, nowoczesne technologie zaczynają przynosić efekty. Stale poprawia się infrastruktura komunikacyjna, łącząca nasz region z centrum kraju. Nie można także pomijać programów związanych ze zrównoważonym rozwojem, realizowanych z poziomu polityki centralnej, w tym programów społecznych, które w naszym regionie są mocno odczuwalne – wyjaśnia Marek Dźwigaj, ekspert Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego (na zdjęciu).

Jak dodaje Marek Dźwigaj, niestety, pomimo bardzo dobrego 2017 roku, ciągle pozostaje nam sporo do nadrobienia. Chociaż poziom PKB na mieszkańca w ciągu 2017 roku, wzrósł z 70,8 proc. do 71,8 proc. średniej krajowej, to trzeba pamiętać, że w 2010 roku wynosił 73 proc., a w 2002 roku aż 76,9 proc.

PFRR / Opr. P. Walczak

Komentarze