Polskie firmy inwestują w rozwój

Zarząd Suwalskiej Specjalnej Stefy Ekonomicznej wydał dwie nowe decyzje o wsparciu. Otrzymali ją przedsiębiorcy z polskim kapitałem, którzy postawili na rozwój swoich firm i zwiększenie zdolności produkcyjnych przedsiębiorstw.

Cezar Przedsiębiorstwo Produkcyjne Dariusz Bogdan Niewiński będzie realizować w Ełku inwestycję polegającą na budowie nowej hali produkcyjno-magazynowej. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano m.in. budowę pomieszczeń produkcyjnych i magazynowych oraz zakup linii technologicznych i różnego rodzaju maszyn i urządzeń produkcyjnych, a także rozbudowę budynku administracyjnego na potrzeby biura projektowego. Przy eksploatacji maszyn i urządzeń będzie wykorzystywana dotychczasowa infrastruktura.

W związku z inwestycją przedsiębiorca zadeklarował poniesienie kosztów kwalifikowanych w wysokości co najmniej 25 mln 700 zł oraz zwiększenie dotychczasowego zatrudnienia o jednego nowego pracownika i utrzymanie poziomu zatrudnienia kształtującego się na poziomie 367 pracowników.

Realizacja przedmiotowej inwestycji pozwoli na zwiększenie mocy produkcyjnych, poprawę ogólnej efektywności, a także rozwój dotychczasowych rynków eksportowych – głównie w Unii Europejskiej. Wiodącą działalnością firmy Cezar jest produkcja materiałów wykończeniowych dla budownictwa, takich jak listwy przypodłogowe (PVC, MDF, drewno, polistyren, aluminium), listwy do wykładzin, profile do glazury i terakoty, profile do boazerii, panele ścienne, listwy schodowe, fugowe, ochronne, podkłady podłogowe (polistyren, pianka polietylenowa, spilśnione drewno, naturalny korek), profile standardowe i budowlane.

Z kolei KAN, w związku z dynamicznym rozwojem i zapotrzebowaniem na produkty KAN-therm, planuje zwiększenie zdolności produkcyjnej zakładu poprzez rozbudowę centrum produkcyjnego w Białymstoku, w tym budowę nowoczesnej hali produkcyjnej, pomieszczeń magazynowych, pomieszczeń laboratoryjnych do badania jakości wytwarzanych produktów.

Ponadto przedsiębiorca planuje zakup nowego parku maszynowego oraz innych urządzeń. W związku z nową inwestycją spółka poniesie koszty kwalifikowane w wysokości co najmniej 130 mln zł oraz zwiększy dotychczasowe zatrudnienie o pięciu nowych pracowników i utrzyma poziom zatrudnienia w wymiarze 132 pracowników.

Firma KAN sp. z o.o. jest producentem i dystrybutorem innowacyjnego systemu KAN-therm przeznaczonego do budowy wewnętrznych instalacji wody ciepłej i zimnej, centralnego ogrzewania i ogrzewania podłogowego oraz instalacji przeciwpożarowych i technologicznych. W zakładach produkcyjnych wytwarzane są wysokiej jakości rury tworzywowe, złączki PPSU i PP-R, metalowe rozdzielacze i armatura, a także szeroka gama wyrobów z blachy, w tym szafek instalacyjnych. Produkty KAN są eksportowane do wielu krajów Europy i Azji oraz Afryki.

Przypomnijmy, na czym polega wsparcie SSSE udzielane przedsiębiorcom w Polskiej Strefie Inwestycji. Ustawa umożliwia skorzystanie ze zwolnienia z podatku dochodowego na obszarze całej Polski, przez przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje zarówno na terenach publicznych, jak i prywatnych. Jednocześnie dotychczasowe zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnych stref ekonomicznych pozostają w mocy do końca 2026 roku.

Nowa inwestycja jest rozumiana jako:

  • utworzenie nowego przedsiębiorstwa;
  • zwiększenie zdolności produkcyjnej,
  • wprowadzenie nowych produktów,
  • zmiana procesu produkcyjnego,
  • nabycie aktywów należących do zakładu, który został zamknięty lub zostałby zamknięty, gdyby zakup nie nastąpił, przy czym aktywa nabywane są przez przedsiębiorcę niezwiązanego ze sprzedawcą i wyklucza się samo nabycie akcji lub udziałów przedsiębiorstwa.

Na pomoc publiczną, w postaci zwolnienia podatkowego w ramach decyzji o wsparciu mogą liczyć:

  • przedsiębiorstwa z sektora tradycyjnego przemysłu, z wyjątkiem produkujących m.in. materiały wybuchowe, alkohol, wyroby tytoniowe, stal czy firm prowadzących działalność w sektorze wytwarzania i dystrybucji energii, handlu hurtowego i detalicznego, obiektów i robót budowlanych, w zakresie usług związanych z zakwaterowaniem i usług gastronomicznych oraz prowadzenia ośrodków gier; z uzyskania wsparcia, na mocy przepisów unijnych, wykluczone są również firmy z sektora hutnictwa, żelaza i stali, sektora węglowego;
  • wybrane przedsiębiorstwa z sektora nowoczesnych usług (BSS) świadczące usługi informatyczne, badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych, rachunkowości i kontroli ksiąg, z zakresu księgowości (z wyłączeniem deklaracji podatkowych), badań i analiz technicznych, centrów telefonicznych, architektonicznych oraz inżynieryjnych.

Red. PP, fot. pexels.com

Komentarze