Ponad 2,4 mln zł na innowacyjne projekty dla podlaskich firm

Pieniądze pochodzą z funduszy europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach. W czwartek (24.10) symboliczne czeki wręczył beneficjentom marszałek Artur Kosicki.

– Wszystkie projekty, które dziś dofinansowujemy są niezwykle innowacyjne. Ich realizacja z całą pewnością wpłynie na konkurencyjność państwa firm, firm z województwa podlaskiego – podkreślał marszałek gratulując beneficjentom.

Samonaprawiający się krąg betonowy

Ponad 190 tys. zł na stworzenie warunków do działalności badawczo-rozwojowej przy produkcji innowacyjnych kręgów betonowych otrzymało Siemiatyckie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp.z o.o.

– Będą to kręgi betonowe z zastosowaniem makrowłókien z dodatkiem środka powodującego samoregenerację produktu – tłumaczył prezes zarządu firmy Mariusz Pyzowski – Ewentualne rysy czy spękania powstałe na kręgach betonowych będą się zasklepiały samoistnie.

Projekt będzie realizowany w przedsiębiorstwie komunalnym w Siemiatyczach i docelowo ma być zgłoszony do urzędu patentowego.
Całkowita wartość projektu to 480 tys. zł. Dofinansowanie z RPOWP – 190 tys. zł.

Inteligentny kasownik – kompleksowe rozwiązanie w transporcie publicznym

Ten projekt realizuje białostocka firma BEESSET. Urządzenie będzie przeznaczone dla komunikacji miejskiej. Inteligentny kasownik umożliwi użycie kart płatniczych do zakupu biletów. Będzie też skomunikowany z innymi urządzeniami mobilnymi. System składający się z urządzenia oraz oprogramowania wyróżniać się będzie przede wszystkim bezpieczeństwem użycia w każdych warunkach, z możliwością dostosowania go do każdej infrastruktury w dowolnym mieście oraz do każdej taryfy biletowej. Projekt obejmuje budowę prototypu i przetestowanie go w autobusach białostockiej komunikacji miejskiej.

– Prowadzimy też rozmowy z przedsiębiorstwami w Polsce i chcemy wyjść na Europę – informował prezes zarządu firmy BESSET Grzegorz Kuzło. – Produkt będzie gotowy w przyszłym roku.

Całkowita wartość projektu to 2,5 mln zł. Dofinansowanie z funduszy europejskich to 1,6 mln zł.

Implanty weterynaryjne

680 tys. unijnego dofinansowania trafi do firmy IWET. Jak wyjaśnia Marta Lubak, właścicielka firmy, dzięki funduszom zostaną zrealizowane prace badawczo -rozwojowe mające na celu opracowanie nowych implantów weterynaryjnych wraz z niezbędnym instrumentarium, które umożliwi ich wszczep.
Całkowita wartość projektu to 1,2 mln zł. Dofinansowanie z funduszy europejskich w ramach RPOWP – 680 tys. zł.

Według danych Komisji Europejskiej, województwo podlaskie ma w tym roku największy przyrost kontraktacji (10 proc.) i jeden z najwyższych poziomów płatności (13 proc.) ze wszystkich Regionalnych Programów Operacyjnych.

Źródło: www.wrotapodlasia.pl

Komentarze