Ponad 9 tysięcy drobnych przedsiębiorców korzysta w podlaskim z małego ZUS plus

Mało czasu zostało, by przedsiębiorcy, którzy korzystają z małego ZUS plus w 2021 roku, złożyli dodatkowe dokumenty rozliczeniowe. Termin ten minął 10, a kolejny minie 15 lutego.

Z małego ZUS plus korzysta ponad 341 tys. osób: najwięcej w Gdańsku, Krakowie, Wrocławiu oraz Warszawie. W naszym regionie to 9 121 płatników. Ulga uprawnia do opłacenia niższych składek na ubezpieczenia społeczne. Przedsiębiorcy spełniający warunki mogli zgłaszać się maksymalnie od 1 stycznia do 1 lutego 2021 roku.

Właściciele drobnej przedsiębiorczości, którzy spełnili warunki do skorzystania z „małej działalności plus”, muszą pamiętać o tym, że ulga ta nie dotyczy składki zdrowotnej, którą są zobowiązani opłacać w pełnej wysokości.

Mały ZUS plus adresowany jest do płatników, których przychód w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył 120 tys. zł. Jeśli działalność gospodarcza była prowadzona krócej, limit przychodu wylicza się proporcjonalnie do liczby dni prowadzenia firmy. Z ulgi skorzysta tylko osoba, która prowadziła działalność gospodarczą w poprzednim roku przez co najmniej 60 dni.

Z małego ZUS plus można korzystać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy prowadzenia firmy. Ulga dotyczy tylko składek na ubezpieczenia społeczne.

Co ważne, każdy korzystający z małego ZUS plus w 2021 r. musi złożyć dokumenty rozliczeniowe ZUS DRA cz. II lub ZUS RCA cz. II z kompletem ZUS DRA za styczeń 2021 r. Trzeba je przekazać do 10 lub 15 lutego, lub – jeśli wznowiona została lub rozpoczęta na nowo działalność prowadzona w 2020 r. – za ten pierwszy miesiąc w terminie do 10 albo 15 dnia następnego miesiąca, z informacją o rocznym przychodzie, rocznym dochodzie oraz formach opodatkowania z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

Red. PP, fot. pixabay.com

Komentarze