Potrzebujesz zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach? Zdobądź je przez internet

Chcesz uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające zaległość podatkową? Taki dokument jest potrzebny, jeśli np. staramy się o kredyt. Zaświadczenia wymagają nie tylko banki, ale także firmy leasingowe czy sklepy przy zakupach na raty. Potrzebujemy też tego dokumentu, jeśli chcemy brać udział w przetargach. Warto wiedzieć, że sprawę tę możemy w ciągu 7 dni załatwić przez internet.

Umożliwia to e-usługa dostępna na portalu Biznes.gov.pl.

Zaświadczenie może dotyczyć nie tylko podatków dochodowych VAT lub akcyzy. Wniosek, który wysyłamy, może obejmować np.:

  • podatek od nieruchomości lub od środków transportowych – składamy go do urzędu miasta, gminy lub starostwa
  • opłatę za korzystanie ze środowiska – wniosek składamy do właściwego urzędu marszałkowskiego.

Zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach możesz potrzebować jako zwykły obywatel, jak również jako przedsiębiorca, m.in. podczas:

  • załatwiania spraw w banku (np. przy staraniu się o kredyt),
  • zawierania umowy leasingowej,
  • sprzedaży nieruchomości,
  • udziału w zamówieniach publicznych, gdy zażąda tego zamawiający,
  • potwierdzania wiarygodności kontrahenta (zaświadczenie o stanie jego rozliczeń podatkowych możesz dostać tylko za jego zgodą)

Jak złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia?
Wniosek można złożyć online przez portal Biznes.gov.pl, w zakładce „Usługi online”. Do podpisania wniosku potrzebny będzie profil zaufany albo podpis elektroniczny. Przy wypełnianiu wniosku pamiętajmy o wybraniu odpowiedniego urzędu, do którego trafi dokument.

Opłaty i terminy

Opłata skarbowa za wydanie jednego egzemplarza zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach wynosi 21 zł . Opłatę wpłacamy nie na rachunek urzędu skarbowego, ale na konto urzędu miasta/gminy, na terenie którego znajduje się właściwy urząd skarbowy.

Zaświadczenie otrzymamy w ciągu 7 dni. Urząd może przysłać dokument w formie elektronicznej lub przesyłką pocztową – o ile zaznaczymy to we wniosku. Zaświadczenie można też odebrać w urzędzie.

Biznes.gov.pl to serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorców, którego misją jest pomoc w realizacji spraw związanych z zakładaniem i prowadzeniem działalności oraz uproszczenie formalności niezbędnych do założenia i prowadzenia firmy. 

Źródło: Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku,
fot. pixabay.com

Komentarze