Pozabankowy limit odnawialny – jak działa i gdzie uzyskać?

Potrzeba pozyskania dodatkowych środków prowadzi zwykle do skorzystania z oferty kredytu lub pożyczki gotówkowej. Rynek oferuje jednak nowocześniejszy i bardziej elastyczny sposób finansowania wydatków – limit kredytowy, zwany również limitem odnawialnym. Ten ostatni, dostępny jest od niedawna nie tylko w bankach, ale również w instytucjach pożyczkowych.

Limit kredytowy to ciekawa propozycja szczególnie dla tych, którzy nie posiadają finansowej poduszki bezpieczeństwa. Dzięki niemu, można poczuć się dobrze przygotowanym na nadejście niespodziewanych sytuacji, takich jak awaria samochodu, utrata pracy, czy poważniejsze zachorowanie. Pozwala również poradzić sobie ze wzmożonymi wydatkami, na przykład w okresie przedświątecznym lub wakacyjnym, czy też podczas przygotowywania ważnej uroczystości rodzinnej. By móc jednak świadomie korzystać z dobrodziejstw oferowanych przez taki produkt, warto najpierw przeanalizować zasady jego działania. Poniżej wyjaśniamy, jak działa limit odnawialny pozabankowy i podpowiadamy, gdzie go można znaleźć.

Istota limitu kredytowego

Limit odnawialny, w przeciwieństwie do pożyczek pozabankowych i tradycyjnych kredytów, nie wiąże się z przelewem pieniędzy na rachunek klienta, ani z późniejszą spłatą zobowiązania w ramach comiesięcznych rat. Jego istota polega na udostępnieniu możliwości swobodnego i wielokrotnego zadłużania się do ustalonej kwoty. Po zawarciu umowy z instytucją finansową, użytkownik limitu może w dowolnym momencie pożyczyć dowolną ilość środków (mieszczącą się w przyznanym limicie), bez konieczności przechodzenia przez proces kredytowy czy podpisywania jakichkolwiek dokumentów. Co ważne, odsetki płaci tylko od faktycznie wykorzystanej kwoty limitu, a w okresie nieużytkowania produktu nie ponosi żadnych stałych kosztów.

Środki pożyczone w ramach limitu, klient zwraca w dogodnych dla siebie sumach i terminach. Wymagane jest jedynie, by przynajmniej raz w miesiącu wpłacił na poczet spłaty zadłużenia określoną kwotę minimalną, a także, by uregulował je w całości przed końcem umowy limitu odnawialnego. Istotny jest przy tym fakt, że każdy zwrot środków przyczynia się zarazem do odnowienia dostępnego limitu.

Pozabankowy limit odnawialny a limit kredytowy w koncie

Klasyczny limit kredytowy to ten oferowany przez instytucje bankowe. Działa on tak, że bank na stałe podpina do konta osobistego klienta określoną pulę środków (od kilku do nawet ponad 100 tysięcy złotych), która pozostaje „uśpiona” dopóki saldo jego rachunku jest dodatnie. Gdy klientowi skończą się środki na koncie, a będzie chciał wykonać przelew czy użyć karty płatniczej, to automatycznie uzyska dostęp do pieniędzy przyznanych w ramach limitu. Wszystkie wpływy na jego konto w pierwszej kolejności będą przeznaczone na spłatę wygenerowanego zadłużenia; będzie to trwało do momentu, aż saldo na rachunku znów wejdzie na dodatnie poziomy. W przypadku limitu odnawialnego pozabankowego, sposób korzystania ze środków i ich późniejszy zwrot wyglądają inaczej, ale sama istota działania produktu i jego zalety są takie same.

Zasady działania pozabankowego limitu odnawialnego

Limit odnawialny pozabankowy to stosunkowo nowy instrument, który można spotkać w ofercie tylko niektórych instytucji pożyczkowych (w jego oferowaniu specjalizuje się przede wszystkim firma Euroloan – https://www.euroloan.pl/pozyczki/limit-kredytowy). Podobnie jak limit bankowy pozwala swobodnie i wielokrotnie zadłużać się do uzgodnionej sumy, ale nie jest w żaden sposób powiązany z rachunkiem osobistym. W jego wypadku pojawia się też niższa maksymalna kwota finansowania – oferty pozabankowe przewidują limit nie wyższy niż kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy złotych.

By móc korzystać z limitu odnawialnego pozabankowego, klient musi zarejestrować się w serwisie firmy pożyczkowej. Ta ostatnia, po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, udostępnia mu specjalne konto służące do obsługi produktu. Za pośrednictwem takiego konta, może on składać dyspozycje wypłaty potrzebnej kwoty (dopiero później pożyczkodawca wykonuje przelew pożyczki), a także kontrolować stan i spłatę zadłużenia. Jeśli chodzi o sam zwrot pożyczonych środków, to klient ma w tym zakresie pełną swobodę, przy czym spłata nie następuje automatycznie, lecz wymaga każdorazowego wykonania przelewu.

Limit odnawialny pozabankowy – ciekawa alternatywa dla klasycznego limitu kredytowego

By zapewnić sobie dostęp do bankowego lub pozabankowego limitu odnawialnego, wystarczy złożyć wniosek online o finansowanie, i pomyślnie przejść przez badanie zdolności kredytowej oraz rzetelności płatniczej. Niezależnie czy mowa o ofercie banku czy firmy pożyczkowej, wszelkie formalności odbywają się drogą elektroniczną i zajmują dosłownie kilka minut.

Warto zauważyć, że choć limit bankowy wydaje się wygodniejszym rozwiązaniem, to jednak jest trudniej dostępny dla klientów będących w gorszej kondycji finansowej, czy też posiadających negatywne wpisy w BIK-u. W przypadku produktu firmy pożyczkowej nie ma automatyzacji w korzystaniu ze środków i spłacie zadłużenia, ale można za to liczyć na łagodniejsze kryteria oceny wniosku. Poza tym, ponieważ dodatkowe środki nie są tutaj widoczne na wyciągu z rachunku, nie zachodzi ryzyko, że klient zacznie je z czasem traktować jak swoje własne.

Artykuł sponsorowany

Komentarze