Poznańska fundacja promuje innowacyjność. Mile widziane też zgłoszenia projektów z Podlasia

Dla placówek edukacyjnych i instytucji naukowych nowoczesny sprzęt i innowacyjne rozwiązania to nieodzowne wsparcie, które może wznieść ich działalność na wyżyny. Często trafiają się talenty i inicjatywy, które należy wesprzeć właśnie takimi rozwiązaniami. Z tego powodu rok temu powołano do życia Fundację Komputronik. Powstała, aby wspierać nowoczesną edukację, rozwój przedsiębiorczości, gospodarki, techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz by motywować podopiecznych do osiągania zarówno zawodowego, jak i osobistego sukcesu.

W ciągu 12 miesięcy działalności wpłynęło kilkaset wniosków o wsparcie, zrealizowano szereg aktywności. W planach jest pomoc kolejnym potrzebującym, ubiegającym się o środki na realizację swoich projektów.

Rozwój idei społecznej odpowiedzialności biznesu oraz filantropii jest we współczesnym świecie coraz bardziej zauważalny. Tego rodzaju inicjatywy dają szansę beneficjentom na zaspokajane podstawowych nawet czasem potrzeb, realizacje marzeń, a tym samym niejednokrotnie zmianę ich życia. Fundację Komputronik powołano po to, aby dawała ambitnym podopiecznym – bez względu na wiek, wykształcenie, ograniczenia społeczne i ekonomiczne, możliwość rozwoju poprzez dostęp do innowacyjnych narzędzi wspierających nowoczesną edukację.

Przed naszymi podopiecznymi pragniemy otworzyć nowe perspektywy rozwoju, podzielić się z nimi swoim know-how. Chcemy ich inspirować, pomagać w poszerzaniu horyzontów, wyznaczaniu celów i pokonywaniu barier. Dysponując bogatymi zasobami specjalistycznej wiedzy, możliwościami, wsparciem merytorycznym ekspertów i partnerów oraz mając dostęp do nowoczesnych technologii, powinniśmy się tym dzielić i robimy to z sukcesami już od roku – mówi Monika Buczkowska (na zdjęciu z prawej), prezes Fundacji Komputronik. – Zainteresowanym oferujemy dostęp do szkoleń, warsztatów czy udział w innowacyjnych projektach. Wierzymy, że pomoc ambitnym ludziom z potencjałem przyczynia się nie tylko do rozwoju ich samych, ale i całego społeczeństwa.

Już w pierwszym roku działalności Fundacja miała okazję pomóc wielu podmiotom w najróżnorodniejszych dziedzinach zapisanych w swoim statucie. Wśród jej beneficjentów znaleźli się:

* Poznań Mentoring Walk – inicjatywa wyjątkowego spaceru, który ma na celu pomoc młodym ludziom w zdiagnozowaniu ich mocnych zawodowo stron. Wydarzenie inspiruje do rozwijania skrzydeł oraz świadomego kształtowania swojej kariery zawodowej. Przedstawiciele Fundacji wystąpili w roli mentorów i pracowali z podopiecznymi Poznań Mentoring Walk, dzieląc się doświadczeniem oraz doradzając im w kwestiach rozwoju zawodowego. Fundacja Komputronik zamierza wspierać podobną działalność rozwojową dla chętnych i zaangażowanych samodoskonaleniem młodych liderów również w przyszłości.

* OFUTURE Zone – Fundacja nawiązała współpracę z Czapski Art Foundation przy projekcie OFUTURE Zone. To projekt naukowo artystyczny zlokalizowany na poziomie -2 Ronda Kaponiera w Poznaniu, a jego celem jest łączenie kreatywności człowieka i innowacyjnych technologii, a także przybliżanie artystom oraz odbiorcom sztuki tworzonej w wirtualnej rzeczywistości przez sztuczną inteligencję. W tym przypadku Fundacja Komputronik zapewniła organizatorom zaplecze technologiczne w postaci komputerów usprawniających funkcjonowanie i promocję projektu.

* Collegium Da Vinci – Fundacja Komputronik rozpoczęła współpracę z uczelnią i tym samym została partnerem oraz fundatorem nagród w 24-godzinnym maratonie kodowania gier Mage Jam. Maraton został zorganizowany przez Wydział Informatyki i Komunikacji Wizualnej uczelni Collegium Da Vinci wraz z Kołem Naukowym Game Wizards. Podczas wydarzenia uczestnicy mieli za zadanie zaprojektować i zaprogramować gry na temat, który poznali dopiero w dniu wydarzenia. Takie kreatywne przedsięwzięcia, uczące w nowoczesny sposób m.in. kodowania również wpisują się w statut organizacji, dlatego współpraca między Fundacją Komputronik a uczelnią Collegium Da Vinci będzie kontynuowana również w roku 2019.

* Dawid Bartniczak, pierwszy indywidualny beneficjent – w sprawie Dawida, ucznia SP nr 17 w Poznaniu, wniosek do Fundacji skierowała Izabela Sporakowska-Mazur. Dawid to 13-letni pasjonat o ponadprzeciętnej wiedzy z dziedziny informatyki. Zależało mu na merytorycznym wsparciu ekspertów i poznaniu szczegółów związanych z branżą IT, dlatego w ramach zgłoszenia spędził on cały dzień w centrali firmy Komputronik. Dzięki temu miał okazję zobaczyć, jak od strony programistycznej działa sklep, a nawet wspólnie z informatykami przeprowadzić wdrożenie nowej funkcjonalności na platformie sprzedażowej. Fundacja Komputronik przekazała Dawidowi również podpowiedzi dotyczące szkoleń, w których mógłby brać udział, tak aby dalej rozwijać swoje umiejętności.

Zespół Fundacji przeanalizował już kolejne wnioski o pomoc, które napłynęły do niej w ostatnim kwartale 2018 roku. Tym samym spośród dziesiątek nowych zgłoszeń wybrano kolejnych beneficjentów. Fundacja przekazała wsparcie w postaci sprzętu elektronicznego niezbędnego do zbudowania symulatora elektrycznego bolidu wyścigowego (klasy Formuła Student) dla PUT Motorsport przy Politechnice Poznańskiej oraz przeznaczyła laptopy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Owieczkach, a także dla Arkadiusza Gerlic z Pyskowic – nauczyciela i youtubera uczącego języka niemieckiego w niekonwencjonalny sposób. Fundacja Centrum Edukacji Młodzieży „CEM” im. Ks. Jerzego Popiełuszki z Górska, prowadząca projekt dla dzieci i młodzieży „Edukacja przez szachy – Międzyszkolna Liga Szachowa” otrzymała natomiast wsparcie w postaci nagród rzeczowych dla uczestników, a Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Połańcu dofinansowanie, umożliwiające udział uczniów w Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Bangkoku, podczas której zaprezentowali oni swój innowacyjny projekt.

Liczba zgłoszeń i zakres pomocy profitentom udowadnia, że tego rodzaju wsparcie, zarówno w skali lokalnej, jak i globalnej, jest bardzo potrzebne.

Mimo że za nami dopiero pierwszy rok naszej działalności, był to już dla nas bardzo dynamiczny czas, który nakreślił jednocześnie wiele perspektyw na przyszłość. Obserwowaliśmy rosnącą liczbę zapytań dotyczącą indywidualnych potrzeb, a także zorganizowanych inicjatyw, w które zgodnie ze statutem Fundacja może się zaangażować, więc na pewno i w najbliższym okresie również będzie się wiele działo. Liczymy, że pomożemy jeszcze większej ilości osób i że z roku na rok te grono będzie się wciąż powiększać. Zachęcamy wszystkich, którzy są ambitni, lecz z uwagi na uwarunkowania zawodowe, społeczne, finansowe czy cyfrowe w jakiś sposób ograniczeni, żeby się do nas zgłaszali. Jesteśmy właśnie po to, żeby takim ludziom czy organizacjom pomagać – zachęca Karolina Pietz-Drapińska (na zdjęciu z lewej), wiceprezes Fundacji Komputronik.

Fundacja Komputronik, w ramach statutowej działalności non-profit deklaruje czynny udział w rozwoju lokalnych społeczności oraz wspieranie różnego typu przedsięwzięć dopasowanych do bieżących wymagań i indywidualnych predyspozycji na rzecz dzieci i młodzieży w obszarach rozwoju edukacji, oświaty i wychowania. Zamierza w dalszym ciągu promować innowacyjność, wdrażać nowe rozwiązania technologiczne w praktyce gospodarczej i rozpowszechniać przedsiębiorcze postawy.

Wśród powyższych przykładów wsparcia, nie ma beneficjentów z województwa podlaskiego. Postanowiliśmy zapytać o to przedstawicieli Fundacji.

Fundacja jest na początkowym etapie swojej działalności. Dotychczasowi beneficjenci są z Poznania, Połańca, Bydgoszczy i okolic, Lędzin, Owieczek, jednak nieustannie obszar działalności Fundacji się powiększa i wszystko jest przed nami! Działa to w ten sposób, że najpierw zainteresowany się zgłasza, kolejno wybieramy podopiecznych, którzy potrzebują wsparcia – miejsca zamieszkania jest nieistotne – odpowiedzieli.

Jednocześnie podkreślili, że zachęcają mieszkańców naszego regionu do składania wniosków o wsparcie. Można to zrobić za pośrednictwem strony: https://fundacjakomputronik.pl/wniosek-o-wsparcie/

Opr. P. Walczak, fot. mat. pras.

Komentarze