Praca 4.0 w branży IT. Jakie umiejętności będą przynosić Z(y)SK?

„Praca w branży IT, czyli Z(y)SK na bazie umiejętności” – pod tym hasłem 28 kwietnia 2021 r., w formule online, odbędzie się konferencja Instytutu Badań Edukacyjnych, której partnerem jest Stowarzyszenie Europartner – Akademicki Klub Integracji Europejskiej. Tematem będzie rozwój umiejętności pracowników branży IT w kontekście aktualnych wyzwań oraz współpraca świata biznesu z edukacją. Rejestracja: https://kwalifikacje.edu.pl/konferencja-it/

Wydarzenie kierowane jest do przedstawicieli świata biznesu, firm szkoleniowych, rekrutacyjnych oraz obecnych i przyszłych pracowników branży IT (w tym uczniów i studentów).

W ramach konferencji przewidziane są trzy bloki wykładowe:

 • kwalifikacje dla branży IT;
 • współpraca biznesu i edukacji;
 • narzędzia wspierające rozwój umiejętności.

Zaplanowano także panel dyskusyjny i wirtualne targi kwalifikacji przyszłości.

Grupy docelowe:

 1. firmy z branży IT, firmy szkoleniowe, świadczące usługi w obszarze IT, firmy rekruterskie dla branży IT, kadra menadżerska, HR, CSR, pracownicy;
 2. przyszli pracownicy branży IT – uczniowie klas ósmych, uczniowie szkół średnich, studenci, w szczególności grupa uczęszczająca na zajęcia pozaszkolne dotyczące programowania, robotyki itp.;
 3. nauczyciele.

Cele konferencji:

 • promocja ZSK – przedstawienie oferty ZSK, zachęcenie do współpracy przy tworzeniu standardów umiejętności w branży IT, nowych kwalifikacji rynkowych, korzystania z dostępnych kwalifikacji rynkowych (bycie IC, certyfikowanie pracowników, opiniowanie);
 • promocja współpracy nauki i biznesu, wskazanie na potrzeby dopasowania systemu edukacji z potrzebami rynku pracy – zwrócenie uwagi, że firmy mogą mieć wpływ na sposób kształcenia potencjalnych przyszłych pracowników, dzielenie się dobrymi praktykami w zakresie nawiązania i rozwoju współpracy z biznesem (P-Tech, Infotech);
 • promocja uczenia się przez całe życie, możliwości rozwoju umiejętności w branży IT, uczenia się nieformalnego, w miejscu pracy, jak również podkreślenie wagi walidacji, potwierdzenia umiejętności, aniżeli samego procesu szkolenia (dopasowanie oferty firm szkoleniowych);
 • promocja nowych technologii na rzecz rozwoju umiejętności (open badges, certyfikacja ITPass);
 • nawiązanie współpracy z IBE – IBE jako łącznik dla lepszego dialogu biznesu z edukacja, oferta badań, wsparcie rozwoju kwalifikacji;
 • przedstawienie przyszłym/potencjalnym pracownikom specyfiki branży IT w kontekście oczekiwań pracodawców.

Organizatorzy podkreślają, że kwalifikacje rynkowe mogą stanowić odpowiedź na potrzeby branży IT, w współpracy biznesu ze szkołami to szansa na pozyskanie nowych wykwalifikowanych pracowników zgodnie z potrzebami.

Miej realny wpływ na rozwój umiejętności i standardy kwalifikacji. Rozwijaj kwalifikacje nowoczesna kadrę i poświadczaj rzeczywiste umiejętności. Stwórz narzędzia ułatwiające rekrutacje i ścieżki kariery. Zapoznaj się z wypracowaną mapą kompetencji dla branży IT. O tym, jak się przygotować do pracy w branży IT i jak potwierdzić to, co umiesz, aby uzyskać awans, podwyżkę, przekwalifikować się, dowiesz się podczas konferencji 28 kwietnia. Zarejestruj się już dziś: https://kwalifikacje.edu.pl/konferencja-it/

Patronat nad wydarzeniem objął IAB Polska. Partnerami są: Europartner AKIE, IBM , P-Tech, klaster technologiczny Infotech, Orange, Fujitsu, ING (CRC z Accenture, ING), CISCO, Kodilla, Anatal, Just Join It, Objectivity, Politechnika Wrocławska, ITpass, WUP w Białymstoku, CKU w Białymstoku.

Red. PP, fot. pixabay

Komentarze