Pracownicy Forte na rzecz lokalnych społeczności – w Białymstoku, Hajnówce, Suwałkach

Zakończyła się trzecia edycja programu wolontariatu pracowniczego „Formy – Fabryka Inicjatyw”. W Suwałkach, Białymstoku, Hajnówce i Ostrowi Mazowieckiej na rzecz lokalnych społeczności zrealizowano 12 projektów, przy wsparciu finansowym Fabryk Mebli Forte SA w wysokości 80 tys. zł. Najwięcej z nich miało na celu zapewnienie dzieciom oraz młodzieży lepszych warunków do nauki i rozwijania zainteresowań.

Już po raz trzeci pracownicy Forte mieli możliwość wcielenia w życie swoich pomysłów na działania skierowane do lokalnych społeczności, w których pracują i mieszkają. Umożliwia im to funkcjonujący od 2016 roku program ” Formy – Fabryka Inicjatyw”. Zgodnie z jego założeniami każdy pracownik firmy może ubiegać się o otrzymanie wsparcia finansowego lub pozafinansowego na realizację własnego projektu skierowanego do lokalnych środowisk.

W ostatniej edycji programu zrealizowanych zostało 12 projektów. Znakomitą większość stanowiły inicjatywy skupiające się na zapewnieniu młodzieży lepszych warunków do nauki i rozwijania zainteresowań i pasji.

Aż pięć realizacji dotyczyło obiektów użyteczności publicznej w Hajnówce. Dzięki wysiłkowi wolontariuszy stołówka Zespołu Szkół Ogólnokształcących nie przypomina już jadalni z czasów PRL. Celem projektu „Laboratorium Smaku” było stworzenie wielofunkcyjnego pomieszczenia, gdzie młodzież nie tylko może jeść posiłki, ale także spotykać się i odpoczywać. W prace remontowe zaangażowali się także uczniowie i nauczyciele. Dzięki współpracy udało się pokonać wiele trudności. Teraz szkolna stołówka jest nowoczesna
i przyjazna.

Z kolei w Szkole Podstawowej nr 1 wyremontowane zostały pracownie biologiczno – przyrodnicza i fizyczna. Wolontariusze pomalowali ściany, sufity i kaloryfery, odnowili podłogę oraz kupili i zamontowali tablice interaktywne.

Na tegorocznej liście beneficjentów znajduje się też klub sportowy „Żubr”, który istnieje w Hajnówce od 30 lat i wychował w tym czasie kilka pokoleń zawodników judo i kulturystyki. Wspólne działania pracowników Forte, członków klubu oraz rodziców młodzieży uczęszczającej na treningi zaowocowały gruntowną modernizacją.

Uczestnicy programu postanowili pomóc także przyszłym mamom realizując projekt wyposażenia hajnowskiej szkoły rodzenia, działającej przy tamtejszym SP ZOZ oraz aktywizacji mam wokół Klubu Młodych Mam.

Dzięki programowi przeprowadzony został także remont Studia Piosenki działającego w domu kultury. Młodzi artyści mają teraz bardzo dobre warunki do rozwoju swoich talentów, a nowy sprzęt poprawił znacząco jakość zajęć.

Jedną z podstaw polityki dobroczynności naszej firmy jest wspieranie lokalnych społeczności. Formy to jeden z projektów skierowanych do okolicznych mieszkańców. Nasi pracownicy znają potrzeby sąsiadów, dzielą się tą wiedzą z nami i dzięki temu Forte może pomagać. Wolontariat pracowniczy rozwija, integruje, uczy wrażliwości na innych oraz współpracy. Formy to dowód na to, że pracownicy Forte przy odrobinie zaangażowania mogą liczyć na wsparcie firmy w realizacji ważnych projektów, współtworzących lokalną wspólnotę – mówi Bogumiła Kaja, dyrektor biura personalnego Fabryk Mebli Forte SA.

W Białymstoku wolontariusze wraz z rodzicami dzieci własnoręcznie podjęli się modernizacji świetlicy szkolnej. Dzięki zaangażowaniu osób uczestniczących w remoncie, wszystkie prace, jak malowanie ścian, wymiana okien oraz podłogi przebiegły szybko i sprawnie. Dzieci korzystające ze świetlicy otrzymały także nowy sprzęt i meble, na których mogą gromadzić różne pomoce szkolne. Ważną zmianą było zwiększenie przestrzeni świetlicy, dzięki czemu więcej dzieci może do niej uczęszczać. Ogromnym sukcesem projektu było zaaranżowanie kącika czytelniczego oraz kącika relaksacyjnego. Świetlica stała się teraz przytulnym i bezpiecznym miejscem, gdzie maluchy mogą odpocząć i wyciszyć się po całym dniu nauki.

Rewitalizacja istniejących obiektów to nie jedyny pomysł na działania. „Wychowanie przez czytanie” to projekt skierowany do uczniów dwóch suwalskich szkół w wieku 11-18 lat, zainicjowany przez Tomasza Naruszewicza. W ramach projektu powstała wyjątkowa biblioteka: 21 tytułów, po 15 sztuk każdego, łącznie 315 egzemplarzy książek spoza kanonu lektur szkolnych, o tematyce bliskiej życiu nastolatków.

Dzięki środkom pozyskanym w ramach programu wygospodarowano i wyremontowano pokój dzienny, aneks kuchenny w Środowiskowym Domu Samopomocy w Suwałkach. Korzystają z niego podopieczni stowarzyszenia „Aktywni tak samo” – osoby z różnym stopniem upośledzenia intelektualnego.

W dwóch poprzednich edycjach programu „Formy – Fabryka Inicjatyw” zrealizowano łącznie 35 projektów, na które Forte przeznaczyło 212 tys. zł. Objęły one m.in. rewitalizację wybranych pomieszczeń szkolnych i przedszkolnych, placów zabaw, skwerów, bibliotek, a także wytyczenie i oznakowanie trasy do narciarstwa biegowego czy stworzenie mapy Płociczna i okolic. 23 października tego roku wystartowała czwarta edycja programu.

Red. PP, fot. mat. pras.

Komentarze