Pracujesz lub pracowałeś w Niemczech? Sprawdź zmiany w systemie podatkowym

Kindergeld - zasiłek na dziecko

Niemiecki rząd, co roku przygotowuje zmiany dla swoich podatników. Większość osób pracująca w tym kraju, nie powinna być zaskoczona, że 2017 rok przyniósł kolejne aktualizacje. Wzrost kwoty wolnej od podatku, czy wysokości zasiłku rodzinnego, to tylko niektóre ze zmian wprowadzonych w tym roku. Warto o niech wiedzieć i pamiętać np. podczas rozliczeń podatkowych. 

Kwota wolna od podatku w Niemczech systematycznie wzrasta. W przypadku rozliczenia za rok 2016 wynosić będzie 8652 euro, czyli o 180 euro więcej niż rok wcześniej. W roku 2017 ma ona sięgać 8820 euro, natomiast w 2018 aż 9022 euro. W przypadku małżeństw kwota ta wynosi dwa razy więcej.

Od  2017 r. wydłużono termin na przedłożenie deklaracji podatkowej Einkommensteuererklärung do niemieckiego urzędu skarbowego Finanzamt. Dłuższy czas na te czynności dotyczyć będzie głównie osób z obywatelstwem niemieckim, które mają obowiązek rozliczenia i samodzielnie składają deklarację do niemieckiej skarbówki. Do tej pory termin rozliczenia mijał 31-ego maja kolejnego roku podatkowego, a od 2017 roku został wydłużony do 31-ego lipca. „Polacy, którzy pracują w Niemczech, mogą bez zmian rozliczać się do 4 lat wstecz” – mówi Weronika Janik, starszy specjalista Działu Foreign Finance Affairs and R&D z firmy CUF Sp. z o.o. „W 2017 roku będą mogli rozliczyć 2016, 2015, 2014 i 2013 rok. Natomiast konkretny, indywidualny termin złożenia deklaracji podatkowej obowiązuje osoby, które otrzymały wezwanie do rozliczenia, czyli korespondencję o nazwie Erinnerung an die Abgabe der Steuererklärung– dodaje Weronika Janik.

Dłuższy termin na rozliczenia wiąże się z nowymi regulacjami dotyczącymi kar za nieterminowe złożenie deklaracji. Niemiecki urząd skarbowy podwyższył je, a ich opłacanie będzie skrupulatnie weryfikowane. Od tej pory, za każdy miesiąc zwłoki, nakładana będzie kara wysokości 0,25% należnego podatku, nie mniej niż 25 euro miesięcznie. Władze niemieckie poinformowały również, że planują zautomatyzować procesy rozpatrywania deklaracji podatników. Urzędy skarbowe dążą do tego, aby tylko w nielicznych przypadkach sprawdzano wnioski ręcznie. Na pewno zmiana tych procesów znacznie przyspieszy procedurę zwrotu podatku.

Większość polskich podatników będzie zainteresowana faktem, że zostaje zniesiony obowiązek dołączania do deklaracji podatkowej wszelkich rachunków i dokumentów potwierdzających doliczane ulgi. Co to oznacza? „Dotychczas Finanzamt wymagało dostarczenia wraz z deklaracją podatkową rachunków poświadczających podróże, np. biletów, paragonów, zaświadczeń od pracodawcy dotyczących naliczenia diet. Były one niezbędne w przypadku doliczania np. ulgi na dojazdy. Od 2017 roku takiego obowiązku nie ma. Niemniej dokumenty należy posiadać, przechowywać do dwóch lat w domu i przedstawić w razie kontroli niemieckiego urzędu skarbowego” – podkreśla Weronika Janik.

2017 rok to również czas zmian w kwestii przyznawania zasiłków obcokrajowcom. Minister pracy Andrea Nahles przygotowała zmiany w ustawodawstwie, które znacznie ograniczą prawo do uzyskiwania pomocy socjalnej przez takie osoby. Bodźcem, który spowodował powstanie projektu tej ustawy, były wydarzenia z 2014 roku. Wtedy to mieszkańcy Bułgarii i Rumunii dostali pełne prawo do podejmowania zatrudnienia na terenie Unii, z którego natychmiast skorzystali. Emigranci z tych krajów otrzymywali, zaraz po przyjeździe do Niemiec, zasiłek socjalny do czasu znalezienia zatrudnienia. Taka polityka okazała się zbyt kosztowna, dlatego wprowadzenie nowej ustawy ma generować oszczędności i powstrzymać tzw. turystykę w celach zarobkowych. Jak podaje niemiecka gazeta Zeit OnLine, dane dotyczące zasiłków z 2016 pokazują, że aż 440 tys. obywateli z innych krajów otrzymało zasiłki w Niemczech. W czołówce znajdują się obywatele z Polski (92 tysiące). Za nimi, na drugim miejscu plasują się Włosi (71 tysięcy), następnie Bułgarzy (70 tysięcy), Rumunii (57 tysięcy) i Grecy (46 tysięcy).

Dlatego zasiłki dla bezrobotnych, będą przysługiwały obcokrajowcom dopiero po upływie pięciu lat od przyjazdu do pracy w Niemczech. Nowe prawo przewiduje jedynie jednorazową pomoc dla nowoprzybyłych w postaci zapomogi na okres jednego miesiąca. Ma ona pokryć podstawowe koszty utrzymania: wyżywienie, zakwaterowanie czy ewentualny powrót do kraju.

Zmiany te będą dotyczyć osób, które nigdy wcześniej nie pracowały na terenie Niemiec. Polacy pracujący i pobierający aktualnie zasiłki w Niemczech, nie mają powodu do zmartwień. Osoby otrzymujące Kindergeld, mogą nawet liczyć ja jego wzrost. W 2017 roku zasiłek kolejny raz został podwyższony o 2 euro, sięgając kwoty 192 euro miesięcznie na pierwsze oraz drugie dziecko. Na trzecie – otrzymamy 198 euro, natomiast na czwarte i kolejne 223 euro. Mając czwórkę dzieci, podatnik ma zatem szansę otrzymać 805 euro miesięcznie. Niemiecki rząd zaznaczył jednak, że kolejna podwyżka zasiłku rodzinnego możliwa będzie dopiero w 2020 roku. Warto pamiętać, że w roku 2017 o Kindergeld można wnioskować do 4 lat wstecz, czyli za 2016, 2015, 2014 i 2013 rok. Wówczas za lata poprzednie obowiązują inne, miesięczne stawki Kindergeld. Przykładowo, za 2016 r. na pierwsze oraz drugie dziecko obowiązuje zasiłek w wysokości 190 euro, trzecie 196 euro, czwarte 221 euro.

O zasiłek może ubiegać się przede wszystkim matka lub ojciec dziecka. Jeśli jednak dziecko nie jest wychowywane przez rodziców, prawo do świadczenia przechodzi na opiekunów prawnych. Należy również pamiętać o wprowadzonym rok temu obowiązku posiadania numeru identyfikacji podatkowej (Steuer Identifikationsnummer). Bez posiadania tego numeru, wnioskowanie o zasiłek rodzinny jest obecnie niemożliwe. Steuer Identifikationsnummer można znaleźć na decyzji podatkowej, dokumencie od pracodawcy lub w liście z nadaniem owego numeru – Zuteilung der Steuer Identifikationsnummer. Od 2016 roku należy również podawać polskie numery PESEL każdego dziecka, na które chce się pobierać zasiłek Kindergeld.

Komentarze