Prestiżowa nagroda dla książki białostockiego naukowca. Wnosi nowe wartości do dorobku teorii ekonomii

Książka prof. UwB Dariusza Kiełczewskiego pt. „Koncepcja zintegrowanej teorii ekonomicznej zrównoważonego rozwoju. Między mainstreamem a heterodoksją ekonomiczną” otrzymała tegoroczną nagrodę im. prof. Edwarda Lipińskiego przyznawaną przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Publikację wydało Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.

Nagrodę im. prof. Edwarda Lipińskiego Polskie Towarzystwo Ekonomiczne przyznaje co roku, wyróżniając książkę wnoszącą nowe wartości do dorobku teorii ekonomii. Na finałowej liście książek zgłoszonych do tegorocznego konkursu znalazło się sześć pozycji, w tym praca pt. „Koncepcja zintegrowanej teorii ekonomicznej zrównoważonego rozwoju. Między mainstreamem a heterodoksją ekonomiczną”, której autorem jest dr hab. Dariusz Kiełczewski, prof. UwB z Wydziału Ekonomii i Finansów. Sąd konkursowy uznał, że to najlepsza publikacja i przyznał prestiżową nagrodę PTE w 2022 r. ekonomiście z największej podlaskiej uczelni.

Publikację wydało Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku w 2021 roku. W opinii prof. dr. hab. Bogusława Fiedora, wybitnego znawcy problematyki zrównoważonego rozwoju, który uczestniczył w pracach sądu konkursowego, książka prof. Kiełczewskiego stanowi oryginalny i wartościowy wkład do współczesnej myśli ekonomicznej w zakresie badań i studiów nad zrównoważonym rozwojem. Jest to pierwsza w polskiej literaturze ekonomicznej monografia, w której koncepcja zrównoważonego rozwoju została pokazana na tle i z perspektywy fundamentalnych sporów metodologicznych we współczesnej ekonomii.

Prof. Fiedor uznał, że praca Kiełczewskiego ma charakter pewnej „wielkiej syntezy”, opartej na dorobku wielu szkół zarówno mainstreamowych, jak i heterodoksyjnych w obrębie współczesnej ekonomii. Jako taka stanowi też twórczą inspirację dla dalszych studiów nad podejściem zintegrowanym do zrównoważonego rozwoju. Podkreślił też, że książka dowodzi wielkiej kompetencji merytorycznej jej autora, o czym świadczy choćby imponująca literatura wykorzystana w publikacji oraz precyzyjny i sugestywny język prowadzonego wywodu naukowego.

Red. PP, fot. Łukasz Nowicki – UwB

Komentarze