Przedsiębiorcy oczekują działań. Jest szansa na realizację postulatów?

Kilka dni temu odbyło się XIX posiedzenie Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców z udziałem wicepremiera, ministra rozwoju, pracy i technologii Jarosława Gowina, Rzecznika MŚP Adama Abramowicza oraz kilkuset przedsiębiorców. Tematem spotkania była sytuacja gospodarcza w trakcie epidemii koronawirusa, propozycje zmian systemowych składanych w ramach tzw. Dziesiątki Rzecznika MŚP oraz bieżące problemy przedsiębiorców.

Na wstępie spotkania wicepremier Jarosław Gowin przychylnie ocenił postulaty „Dziesiątki Rzecznika MŚP”.

– Absolutnie podzielam tę filozofię w ekonomii i w gospodarce, ten kierunek działania, który zawarty jest w Dziesiątce Rzecznika – powiedział. – Jest ona w duchu gospodarki opartej na prywatnej własności, prostym prawie, niskich podatkach i swobodnej konkurencji. Jesteśmy, jako Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, zwolennikami takiego sposobu myślenia.

Gowin podkreślił, że jest przeciwny całkowitemu zamknięciu gospodarki. Zapowiedział, że rząd już wkrótce przedstawi plan odmrażania branż na najbliższe tygodnie, uzależniony jednak od aktualnej sytuacji epidemicznej. Zaznaczył również, że należy wspomóc tych przedsiębiorców, którzy przez obostrzenia nie mogą normalnie prowadzić działalności gospodarczej.

– Prawdopodobnie podczas prac w Senacie rozszerzymy liczbę branż objętych tarczą branżową. Dla turystyki, gastronomii, hoteli może przygotujemy osobny pakiet pomocy na zachowanie i restart – wspomniał.

To odpowiedź na apele Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców Adama Abramowicza, który postuluje rozszerzenie branż objętych pomocą.

– Przygotowałem listę 40 kodów PKD, które naszym zdaniem niesłusznie zostały pominięte przy przyznawaniu pomocy. Sejm przychylił się tylko do dodania jedynie 5 kodów PKD z tej listy. Liczymy, że kolejne kody będą ujęte w poprawkach Senatu lub rozporządzeniu, którego wydanie umożliwia aktualnie procedowana ustawa – powiedział podczas posiedzenia Rady Przedsiębiorców Adam Abramowicz.

Na spotkaniu zapewniono o kontynuowaniu prac nad projektem nowelizacji ustawy o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców. Trafi ona już wkrótce na posiedzenie rządu, a następnie pod obrady parlamentu. Projekt daje Rzecznikowi MŚP możliwość występowania w interesie przedsiębiorców w sprawach cywilnych, dotyczących ubezpieczeń społecznych.

Przypominamy postulaty z Dziesiątki Rzecznika MŚP:

  1. Reforma ZUS dla przedsiębiorców – wykreślenie z ustawy „Mały ZUS Plus” limitu przychodowego nie wyższego niż 120 tys. zł oraz alternatywnie wprowadzenie dobrowolnego ZUS na wzór niemiecki albo małego ZUS dla przedsiębiorców na wzór ubezpieczenia rolników w KRUS
  2. Regionalizacja płacy minimalnej, która miałaby stanowić 50% średniego wynagrodzenia w danym powiecie
  3. Wprowadzenie zakazu nakładania przez ustawodawcę nowych obowiązków biurokratycznych dla mikroprzedsiębiorców oraz redukcja obecnie istniejących
  4. Wprowadzenie zasady obowiązywania minimum 6-miesięcznego vacatio legis dla zmian prawa gospodarczego, nakładających obowiązki dla przedsiębiorców
  5. Rozliczanie się ryczałtem od przychodów bez ograniczeń wraz z dostosowaniem stawek do możliwości w poszczególnych branżach
  6. Uniemożliwienie zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego poprzez wszczynanie postępowania z kodeksu karno-skarbowego
  7. Powołanie rady odwoławczej przy ministrze finansów z udziałem przedstawicieli samorządów zawodowych oraz urzędów
  8. Wprowadzenie realnej odpowiedzialności dyscyplinarnej i majątkowej urzędników
  9. Ograniczenie praktyki nadużywania tymczasowych aresztowań dla przedsiębiorców
  10. Skrócenie czasu oczekiwania na wyrok sądu w sprawach gospodarczych, poprzez stosowania się do 6-miesięcznego terminu na załatwienie sprawy

Red. PP, fot. pixabay.com

Komentarze