Przedsiębiorcy rzucili się po pieniądze. 10 tysięcy wniosków w 1,5 godziny

Nabór wniosków na dofinansowanie kapitału obrotowego w podlaskich firmach, w ramach drugiej części Podlaskiego Pakietu Gospodarczego, został zakończony. Wpłynęło około 10 tys. wniosków, co wyczerpało budżet konkursu.

To pierwszy tego typu konkurs w kraju. Mogły w nim startować mikro- i małe przedsiębiorstwa z województwa podlaskiego, w tym samozatrudnieni. Z dotacji sfinansować będą mogły kapitał obrotowy, czyli bieżącą działalność firmy, której sytuacja pogorszyła się w związku z epidemią COVID-19.

Nabór zaczął się 22 czerwca, o godzinie 8.00, od początku cieszył się ogromnym zainteresowaniem podlaskich przedsiębiorców. Do 9.30 przedsiębiorcy złożyli 10 tys. wniosków, co oznacza, że co minutę wpływało 111 wniosków. 35 mln zł puli konkursowej zostało więc Dlatego – zgodnie z regulaminem – konkurs został zakończony.

Ogromna skala zainteresowania drugą częścią Podlaskiego Pakietu Gospodarczego pozytywnie nas zaskoczyła – mówi Artur Kosicki, marszałek województwa Podlaskiego. – Cieszymy się, że nasi przedsiębiorcy tak licznie zgłosili się po to wsparcie. Wszystkim wnioskodawcom dziękujemy za udział w konkursie.

22 czerwca 2020 r. zostanie opublikowana lista sum kontrolnych wniosków, które zostały złożone, co pozwoli sprawdzić, czy dany wniosek został zarejestrowany w systemie.

Teraz, wnioskodawcy mają trzy dni na złożenie wersji papierowej wniosku. Dokumenty te można przynieść osobiście do budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego przy ul. Poleskiej 89 w Białymstoku – do 25 czerwca, do godz. 15.30 lub przesłać pocztą (decyduje data stempla).

Docierały do nas sygnały, że nie wszystkim udało się złożyć wniosek, co wynikało z wyjątkowo dużego obciążenia serwera – wyjaśnia Joanna Sarosiek, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego.

Przedsiębiorcy, którzy nie zakwalifikowali się do uzyskania dotacji w tym konkursie, będą mogli jeszcze ubiegać się o wsparcie. Do wykorzystania planowane jest przeznaczenie kolejnych ok. 50 mln zł z funduszy unijnych.

Red. PP, fot. pixabay.com

Komentarze