Przedsiębiorczość innowacyjna – konferencja

banner przedsiebiorczosc din

Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej wraz Narodowym Bankiem Polskim i Uniwersytetem Warszawskim w dniu 5 maja 2015 r. organizuje I konferencję naukową pt. „Przedsiębiorczość innowacyjna„.

Konferencja jest jednym z elementów cyklu wydarzeń, organizowanych w ramach I Ogólnopolskiego Maratonu Naukowego pt. „Trendy w rozwoju przedsiębiorczości„.

Celem tego pionierskiego przedsięwzięcia jest stymulowanie i ukierunkowanie współpracy pomiędzy wiodącymi ośrodkami naukowymi oraz przedsiębiorcami na wspólną działalność badawczo-rozwojową, transfer wiedzy i technologii, integrację środowiska naukowego i biznesowego w zakresie wspólnych przedsięwzięć w okresie 2014-2020.

Podejmowana inicjatywa stanowi forum prezentacji, dyskusji i popularyzacji osiągnięć współczesnej nauki, a także innowacyjności rozwiązań stosowanych w praktyce, działalności B+R przedsiębiorstw i oczekiwań przedsiębiorców, co do kierunków wspólnej współpracy w ramach badań interdyscyplinarnych.

Konferencja pt. „Przedsiębiorczość innowacyjna” w dużej mierze jest zaadresowana do grona studentów, ale również i innych środowisk.

Podczas wydarzenia, odbędą się 3 panele:

  • Nauka na rzecz rozwoju przedsiębiorczości
  • Innowacyjna przedsiębiorczość akademicka
  • Instytucje wsparcia przedsiębiorczości innowacyjnej.

Wśród zaproszonych gości, którzy potwierdzili swój udział w konferencji, można znaleźć m.in.

  • zaszczytnych profesorów i pracowników naukowych, którzy opowiedzą o istocie innowacji i przedsiębiorczości innowacyjnej, swojej aktywności innowacyjnej i jej efektach
  • przedstawicieli środowiska studenckiego, którzy ukierunkowując się na aktywność innowacyjną, osiągnęli sukcesy – nie raz na skalę światową
  • przedstawicieli instytucji wsparcia przedsiębiorczości innowacyjnej.

Wartą wykorzystania jest także możliwość wzięcia udziału w warsztatach pt. „Jak zdobyć środki na realizację innowacyjnego pomysłu? Warsztaty poprowadzi p. Łukasz Siemieniuk, Dyrektor Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Białymstoku.

Więcej szczegółów można znaleźć pod adresem www.maratonnaukowy.pl, a w razie pytań proszę pisać na adres wz.maratonnaukowy@pb.edu.pl

Kliknij i powiększ plakat. 

 

konferencja innowacyjna p 

Komentarze