Przemysł 4.0 staje się faktem. Liderzy rozmawiali o tym w Białymstoku

Kongres Liderów Zmian odbył się już po raz trzeci. Przyciągnął podlaskich przedsiębiorców, przedstawicieli świata nauki czy samorządowców. Uczestniczyło w nim około 300 osób. Nie zabrakło znakomitych prelegentów, których słuchało się z prawdziwą uwagą. Pierwszy dzień to przede wszystkim wykłady, drugi – warsztaty.

To ważne wydarzenie na biznesowej mapie imprez w województwie podlaskim. I – co istotne – przyciągające uczestników jak magnes. W końcu co roku bierze w nim udział kilkaset osób. W tej edycji, która odbyła się w dniach 20-21 kwietnia, rozmawiano m.in. o budowaniu relacji i współpracy w biznesie, przemyśle 4.0, podawano najlepsze przykłady współpracy na linii biznes – nauka – administracja publiczna, mówiono o komunikacji międzypokoleniowej, skutecznych liderach, sztucznej inteligencji. Podczas panelu ekspertów starano się odpowiedzieć na pytanie: przyszłość gospodarki – technologia, czy ludzie?

Tego typu spotkań nigdy dość, bo im więcej rozmawiamy, tym przede wszystkim wzrasta nasza świadomość i staramy się sami siebie zmieniać, nie tylko nasze otoczenie – powiedział w rozmowie z nami dr hab. inż. Roman Kaczyński, prorektor ds. rozwoju, prof. PB. – Stojąc w miejscu nigdy nic nie osiągnięmy. Dlatego takie spotkania zawsze będę popierał i brał udział, na ile jest to możliwe.

Przedstawiciel Politechniki Białostockiej brał udział w dysku dotyczącej przyszłości gospodarki. Zapytaliśmy go: technologia, czy ludzie?

Jedno i drugie! Nigdy się nie zgodzę na stwierdzenie, że przyszłością jest tylko technologia i my jesteśmy zupełnie obok, bo jeżeli najpierw ludzie nie zrozumieją danego problemu, to o nic z technologii nie będzie – odpowiedział.

Sztandarowym celem Kongresu Liderów Zmian jest upowszechnianie wiedzy dotyczącej źródeł zmian w gospodarce, mechanizmów ich adaptacji w organizacjach oraz roli, jaką w tym procesie odgrywa Lider. Ambicją organizatorów jest zainspirowanie uczestników wydarzenia do poszukiwania nowych kompetencji oraz stworzenie przestrzeni wymiany doświadczeń i promocji dobrych praktyk w zakresie radzenia sobie ze zmianą w zmieniających się realiach życia gospodarczego i społecznego.

Hasło przewodnie tegorocznego kongresu „Przewaga dzięki współpracy – wyzwania gospodarki 4.0” to najbardziej aktualny obecnie temat, dyskutowany we wszystkich krajach Unii Europejskiej, w tym także przez polski rząd. Instytucje europejskie rozpoczęły intensywne działania wspierające transformację gospodarki w kierunku Przemysłu 4.0. W nowoczesnym przemyśle przewagę konkurencyjną budują te jednostki, które efektywnie ze sobą współpracują. Wzajemne relacje podmiotów, wykorzystywanie wspólnych zasobów i elastyczność pozwalają na skuteczne konkurowanie z dużymi graczami na globalnym rynku. Gospodarka 4.0 jest miejscem dla liderów odważnych i otwartych na zmiany, zaś rozwój technologii wymusza potrzebę współpracy i rozwój kompetencji miękkich niezbędnych do wdrażania zmian.

Kongres Liderów Zmian jest wartą uwagi inicjatywą. Już samą nazwą wzywa menedżerów i liderów z Podlasia do uczestnictwa, by zobaczyć, jakich zmian należy się spodziewać, jakich zmian się oczekuje, jak te zmiany w swoich organizacjach wprowadzać. Ta ciekawość tematyczna i mnie tutaj przywiodła. Uczestniczę w tej imprezie od trzech lat, chciałam więc też porównać, jak się ona rozwija – komentowała Anna Zadykowicz z firmy Jazon.

Artur Zawadzki z białostockiego Promotechu również przyznał, że KLZ jest cenną inicjatywą. Podkreślił, że tematyka gospodarki 4.0 jest bliska firmie, którą reprezentuje.

My już pewne elementy mamy u siebie. Przygotowujemy się do mocniejszego wejścia w tę sferę – dodał.

W pojęcie gospodarki / przemysłu 4.0 doskonale wpisuje się projekt o nazwie Triffid. Jest to robot wysokich technologii: charakteryzujący się automatycznym systemem do zbierania danych i wspierania decyzji w uprawach roślin szklarniowych. Poprzez wykorzystanie nowatorskiej metody pozyskiwania i analizy informacji o stanie roślin uprawianych w szklarniach oraz stosowanie autonomicznej platformy do poruszania się robotów po szklarni, powstaje innowacyjne rozwiązanie na skalę światową. Zastosowanie systemu będzie przełomowym przejściem od analizowania roślin przez ekspertów w szklarniach do obserwacji i pomiaru roślin przez roboty. Prototyp robota można było zobaczyć w auli WSFiZ, w której odbywał się KLZ.

Te roboty działają na takiej zasadzie, że robią to, czego ludzie w ogóle nie potrafią – opowiadał Adam Ławicki, szef spółki White Hill, pomysłodawca Triffida. W ten sposób odpowiedział na pytanie o zastępowanie ludzi przez roboty.

Ciekawe dane przedstawiał Henryk Owsiejew z suwalskiego Malowa, z których wynikało, że robotyzacja w jego firmie znacznie przekracza średni poziom krajowy.

III Kongres Liderów Zmian już za nami, ale echa tej konferencji będą się niosły pewnie jeszcze przez długi czas. W kuluarach przeprowadzono bowiem wiele rozmów, które mogą przenosić się dalej na grunt biznesowej współpracy między przedsiębiorstwami.

Organizatorem wydarzenia jest od początku Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, na terenie której się ono odbywa. Współorganizatorami zostali: Klaster Obróbki Metali, Izba Przemysłowo-Handlowa i Resursa Podlaska.

Piotr Walczak

Komentarze