Regionalny port lotniczy to dla nas szansa na rozwój

Tak uważa Paweł Myszkowski, były pełnomocnik komitetu referendalnego ds. budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego. Przypomina o tym właśnie teraz, gdy odbywają się konsultacje społeczne nad Strategią Rozwoju Województwa Podlaskiego 2030. Zauważa, że lotnisko – obsługujące również ruch cargo – to możliwość rozwoju podlaskich przedsiębiorstw w zakresie polepszania kontaktu z zagranicznymi rynkami zbytu. Ale nie tylko, bo i współpraca z uczelniami czy ośrodkami badawczymi nabrałaby szybszego tempa.

Proszę sobie wyobrazić przedsiębiorców, którzy wyjeżdżają na międzynarodowe targi, na przykład Midest w Paryżu czy Hannover Messe – to największe imprezy przemysłowe w Europie i jedne z największych na świecie. Albo misje handlowe: ile czasu trzeba stracić na dojazdy z Białegostoku innymi środkami transpotu? A przecież w biznesie czas to pieniądz – mówi Paweł Myszkowski. – Tu trzeba stanąć ponad wszelkimi podziałami politycznymi i przestać być białą plamą na europejskiej mapie transportu lotniczego, podnieść też prestiż regionu.

Nasz rozmówca wskazuje zagrożenia opisane w Diagnozie Strategicznej Województwa Podlaskiego:
– województwo podlaskie będzie regionem o znaczącym problemie depopulacji,
– region podlaski osiąga relatywnie niskie wskaźniki wynagrodzenia mieszkańców,
– w regionie występuje niezadowalający poziom przedsiębiorczości,
– mamy słabo rozwinięty przemysł,
– udział województwa w krajowym eksporcie jest za niski,
– podlaskie jednostki naukowe charakteryzują się niską aktywnością w sieciach międzynarodowych,
– trudno jest zahamować drenaż kapitału ludzkiego przez inne kraje i regiony.

Do tego podaje uwarunkowania zawarte w Diagnozie Strategicznej Województwa Podlaskiego:
– położenie regionu na granicy kraju i UE nadaje mu znaczące funkcje transportowe, jednak stan infrastruktury transportowej w regionie jest ciągle na niskim poziomie,
– szansą dla regionu jest rozwój transportu multimodalnego oraz dostępność transportu lotniczego!
– niska dostępność transportowa wymaga realizacji dalszych inwestycji.

Myszkowski tłumaczy, że przedstawiciele komitetu referendalnego są nadal zobligowani do reprezentowania mieszkańców województwa, którzy udzielili swego poparcia idei referendum w postaci ok. 70 tys. podpisów oraz wzięli udział w głosowaniu, którego efektem było blisko 120 tys. głosów za budową regionalnego portu lotniczego. Wyjaśnia, że od referendum minęły już prawie trzy lata, od roku jest nowy zarząd województwa, a od ponad pół roku – nowy Parlament Europejski oraz nowa Komisja Europejska.

To, co nie uległo zmianie, to fakt, że nadal pozostajemy jedynym tej wielkości regionem w całej Unii Europejskiej bez regionalnego portu lotniczego – podkreśla.

Jego zdaniem trwające obecnie konsultacje nad Strategią Rozwoju Województwa Podlaskiego 2030 są najlepszą okazją do uwzględnienia głosu mieszkańców
w tym dokumencie i zawarcia w nim konieczności wybudowania i uruchomienia regionalnego portu lotniczego w naszym województwie.

O tym, że ogromna dynamika wzrostu ruchu lotniczego w Polsce zaskakuje ekspertów, nikogo chyba nie trzeba przekonywać. Wystarczy powołać się na liczby i prześledzić, co działo się przez ostatnie pięć lat, czyli od uruchomienia procedury referendalnej – dodaje Myszkowski.

W 2015 roku Urząd Lotnictwa Cywilnego przewidywał, że w 2030 roku lotnicze przewozy pasażerskie obsłużą ok. 60 milionów osób. W 2017 roku ta sama instytucja zakładała na rok 2030 już ponad 75 milionów pasażerów. Obecnie ULC prognozuje już ok. 80 milionów pasażerów w roku 2030, a tylko w tym roku polskie lotniska dobiją do 50 milionów pasażerów. Tak wysoki wzrost liczby pasażerów powoduje, że kończą się możliwości techniczne obecnej infrastruktury lotniskowej. Dodatkowo znacznie rośnie ruch tranzytowy (przesiadkowy). Dlatego właśnie koncepcja budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK) w Baranowie pod Łodzią, gdzie krzyżują się autostrady A1 i A2. Tak jak CPK staje się kluczową inwestycją na szczeblu krajowym, której podporządkowane są działania w poszczególnych regionach (budowa nowych dróg i linii kolejowych), tak budowa regionalnego portu lotniczego musi stać się kluczową inwestycją na szczeblu regionalnym.

Piotr Walczak, fot. Pixabay

Komentarze