Rejestracja samochodu zabytkowego

Polacy coraz bardziej interesują się zabytkowymi samochodami. Aby jednak otrzymać „żółte tablice”, należy dopełnić szeregu formalności. Warto się z nimi zapoznać.

Według przepisów polskiego prawa, za pojazd zabytkowy uważa się taki, który liczy sobie nie mniej niż 25 lat, zaś sam model nie może być produkowany już od co najmniej 15 lat. Ponadto pojazd musi się składać w minimum 75% z oryginalnych części. Niektóre młodsze pojazdy również mogą zostać zarejestrowane jako zabytkowe, ale jedynie w ściśle określonych przypadkach: jeśli są szczególnie rzadkie, zachowały się w nich unikalne rozwiązania konstrukcyjne czy też są związane z ważnym wydarzeniem historycznym, sportowym albo ze znaną osobą (źródło: http://www.motofakty.pl/artykul/samochody-zabytkowe-i-ich-rejestracja-ile-to-kosztuje-i-co-daje.html).

Wpis do ewidencji pojazdów zabytkowych

Aby taki wpis uzyskać, należy przedłożyć Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków kartę ewidencyjną ruchomego zabytku techniki, czyli tzw. „białą kartę”. Znajdują się w niej informacje, jak dane techniczne auta, odsetek oryginalnych części, krótka historia marki i modelu. Kartę można uzupełnić samodzielnie, choć najlepiej jest zająć się tym z pomocą rzeczoznawcy. Białą kartę sporządza się w trzech egzemplarzach: jeden dostaje konserwator, drugi trafia do Narodowego Instytutu Dziedzictwa, a trzeci pozostawia sobie właściciel pojazdu. Na podstawie danych zawartych w karcie Wojewódzki Konserwator Zabytków wpisuje auto do ewidencji pojazdów zabytkowych i wystawia zaświadczenie, na podstawie którego można zarejestrować samochód na żółtych tablicach.

Formalności związane z rejestracją pojazdu zabytkowego

Zanim jednak zarejestrujemy samochód, musimy dopełnić jeszcze jednej formalności – udać się do okręgowej stacji kontroli pojazdów. Tam składamy wniosek o przeprowadzenie badania, dzięki którym ocenia się zgodność z warunkami technicznymi pojazdu zabytkowego. W stacji okazujemy także zaświadczenie od konserwatora zabytków, dowód własności auta oraz odpowiednie zdjęcia. Diagnosta wystawi nam zaświadczenie oraz wniosek o dopuszczenie auta do ruchu drogowego. Teraz możemy już zarejestrować samochód. Należy w tym celu zaopatrzyć się we wniosek i zaświadczenie, a także dowód własności pojazdu, dowód rejestracyjny, dowód tożsamości właściciela, decyzję o wpisaniu auta jako dobra kultury do rejestru zabytków lub dokument potwierdzający ujęcie go w centralnej ewidencji dóbr kultury. Nie zapomnijmy, że jeśli będziemy jeździć autem, musi być objęte ubezpieczeniem OC. Coraz więcej firm oferuje polisy dedykowane właścicielom samochodów klasycznych, choć jeszcze nie w takiej skali, jak na Zachodzie, gdzie istnieje wiele firm (np. brytyjska https://www.sureterm.com/classic-car-insurance/) o bogatej ofercie opracowanej właśnie z myślą o samochodach klasycznych.

Rejestracja samochodu zabytkowego wymaga niemało zachodu, ale duma z żółtych tablic jest bezcenna.

Artykuł partnerski

Komentarze