Są zdolni i pełni pomysłów. Studenci politechniki otrzymali stypendia ministra za wybitne osiągnięcia

Konstruują łaziki marsjańskie, bolidy wyścigowe, stosują algebrę w kryptografii oraz informatyce, a swoje pomysły prezentują na konferencjach międzynarodowych – najzdolniejsi studenci Politechniki Białostockiej otrzymali stypendia ministra nauki i szkolnictwa wyższego.

Stypendium za wybitne osiągnięcia otrzymało dwóch studentów Wydziału Informatyki, dwunastka studentów Wydziału Mechanicznego, student Zamiejscowego Wydziału Leśnego (po raz pierwszy w historii wydziału) oraz doktorant na kierunku biocybernetyka i inżynieria biomedyczna na Wydziale Mechanicznym. Wysokość stypendium wynosi 15 000 zł – w przypadku studentów oraz 25 000 zł – w przypadku doktorantów.

Nasza piętnastka studentów na tle wszystkich 656 decyzji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o przyznaniu stypendiów za wybitne osiągnięcia, to procentowo dobry wynik – podkreślał prof. Lech Dzienis, rektor PB, zaznaczając jednocześnie, że chętnie widziałby w gronie laureatów także słuchaczy z pozostałych wydziałów Politechniki Białostockiej. – Staramy się was wspierać w realizacji pasji i pomysłów. Dziś odczuwamy podwójną satysfakcję: studenci, ponieważ otrzymaliście namacalny dowód potwierdzenia swojego sukcesu – wysokie stypendium ministra oraz nauczyciele akademiccy Politechniki Białostockiej, ponieważ jesteśmy dumni z waszych osiągnięć.

Z dodatkowych funduszy na wyjazdy i udział w konferencjach naukowych cieszy się Michał Mursztyn, student informatyki. W marcu 2018 r. w Warszawie zaprezentował swój referat o „Wpływie funkcji okna na estymator elastyczności rynku wykorzystujący Dyskretną Transformatę Fouriera”. Wspólnie z dr hab. Joanną Olbryś, prof. PB, zajmuje się również „Badaniem komparatywnych wspólności w płynności na rynkach giełdowych Europy Środkowo – Wschodniej” w ramach grantu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

Aneta Łukowska oprócz stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego otrzymuje stypendium programu „Nowe Technologie dla Dziewczyn”.

Dzięki temu mam środki na kursy i szkolenia oraz materiały, które pomagają mi realizować swoje pomysły – mówiła studentka Wydziału Mechanicznego.

To, że zostałem doceniony nie tylko na macierzystej uczelni, ale też w kraju, daje mi ogromną motywację do dalszej pracy – podkreślił Piotr Tomaszuk. Ten student Wydziału Mechanicznego jest stypendystą MNiSW oraz programu stypendialnego „100 na 100” im. Haliny Konopackiej i Ignacego Matuszewskiego.

Swoimi osiągnięciami mógł pochwalić się także Piotr Prochor, doktorant na Wydziale Mechanicznym.

Do tej pory udało mi się uzyskać trzy patenty, a kolejne dwa wynalazki czekają w kolejce na ochronę patentową. Zostałem też doceniony przez środowisko naukowców zagranicznych – opublikowałem cztery artykuły w czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej. Moje prace dotyczą głównie analiz numerycznych związanych z biomechaniką tkanki kostnej. W ramach swojej pracy doktorskiej staram się zaprojektować implant do bezpośredniego połączenia protezy z kością – mówił Piotr Prochor.

Dziekan Wydziału Mechanicznego PB prof. Andrzej Seweryn cieszy się z sukcesów swoich studentów.

To potwierdzenie wysokiej jakości kształcenia na Wydziale Mechanicznym. Bardzo dużo uwagi poświęcamy nie tylko zajęciom dydaktycznym na dobrym poziomie, ale także pracy własnej studentów. Nasze koła naukowe działają znakomicie i rywalizują z najlepszymi uczelniami na świecie – stwierdził.

Red. PP, źródło i fot. pb.edu.pl

Komentarze