Setki ofert praktyk, staży i etatów na Targach Pracy PB. Firmy chcą zatrudniać, ale o nowe kadry coraz trudniej

Kilkadziesiąt firm z całej Polski uczestniczyło w jesiennych Targach Pracy na Politechnice Białostockiej. To jeden ze sposobów na pozyskanie nowych pracowników, o których – zdaniem pracodawców – jest coraz trudniej.

Założeniem projektu Biura Karier PB jest ułatwienie pracodawcom znalezienia pracowników, stażystów i praktykantów, odpowiadających ich potrzebom kadrowym. Z kolei z punktu widzenia studentów Targi Pracy PB są wspaniałą okazją do bezpośredniego kontaktu z pracodawcą, możliwością zapoznania się z profilem działalności firmy oraz z zasadami prowadzonej przez nią rekrutacji.

Wśród uczestników tegorocznych targów, które odbyły się 23 października, znalazły się m.in. firmy: Automatyka – Pomiary -Sterowanie SA, Biawar, AC SA, ChM, Ikea Industry Orla, KAN, MKL BAU, Unibep, Plum, RTV Euro AGD, Danwood, Rosti Poland, Comarch, PPU PALISANDER, Kotniz, Elektromontaż Wschód czy Transcom Worldwide Poland.

W wydarzeniu tradycyjnie już uczestniczyła spółka KAN, producent innowacyjnych technologii w branży instalacji wodnych i grzewczych. Przy targowym stoisku przedstawiciele spółki szczegółowo informowali wszystkich zainteresowanych o warunkach rekrutacji, ofercie staży, praktyk i zatrudnienia.

Obecnie KAN kieruje swoją ofertę praktyk i staży przede wszystkim do studentów IV i V roku wydziałów mechaniki i budowy maszyn oraz inżynierii środowiska o specjalizacji instalacje sanitarne.

Po praktykach, studenci kierunku mechanika i budowa maszyn najczęściej kontynuują współpracę z KAN podczas staży, a po obronie mogą liczyć na etat na stanowisku młodszego technologa – mówi Katarzyna Charkiewicz z działu personalnego KAN. – Natomiast absolwenci i studenci o specjalizacji instalacje sanitarne mogą kontynuować karierę zawodową w KAN jako doradcy techniczni.

Praktyki zawodowe i staże są elementami nowatorskiego programu „Szkoła KAN”, którego głównym założeniem jest wsparcie młodych ludzi w świadomym wyborze ścieżki zawodowej i poznaniu środowiska pracy.

Spółka prowadzi obecnie rekrutację m.in. na stanowiska technologa, konstruktora oraz do pracy w laboratorium przemysłowym (po studiach technicznych).

Kamizelki odblaskowe i kaski wyróżniały na targach przedstawicieli firmy Palisander, którzy przy swoim stoisku zachęcali absolwentów i studentów ostatnich lat m.in. kierunku budownictwo do współpracy z ich firmą. Palisander – jeden z liderów krajowego rynku w produkcji i najmie szalunków budowlanych – jest przykładem pracodawcy, z którym młodzi ludzie chętnie wiążą się na dłużej i mają szansę na realizację zawodowej kariery.

Świadczą o tym rekordowe długości stażu pracowników zatrudnionych po lub na studiach, z których wielu zajmuje obecnie kierownicze stanowiska, również w zarządzie spółki

Palisander oferuje studentom i absolwentom budownictwa etaty projektantów szalunków, ale szuka też pracowników na stanowiska specjalisty ds. logistyki, do działu promocji i marketingu, a także pracowników fizycznych – do pracy w warsztacie i magazynie. Ze względu na dynamiczny rozwój, firma prowadzi stałą rekrutację. Kandydaci mogą liczyć na profesjonalne przygotowanie do zawodu od podstaw: przejdą cały proces wtajemniczenia zawodowego, również na placach budów.

Jednodniowe targi odbyły się na wydziale elektrycznym Politechniki Białostockiej.

Red. PP

Komentarze