Silna obsada podlaskich firm. Szukają klientów i kooperantów

Już we wtorek, 6 listopada, w podwarszawskim Nadarzynie, na terenie Ptak Warsaw Expo, rozpoczną się duże targi przemysłowe. Organizatorzy stwierdzają, że to największe w tej części Europy wydarzenie dedykowane branży przemysłowej, będące miejscem efektywnych spotkań w biznesie maszynowej obróbki metalu, tworzyw drewna i w wielu innych branżach. Nie zabraknie tam silnej reprezentacji przedsiębiorstw z naszego regionu. Większość z nich liczy, że rozpoczęte rozmowy z potencjalnymi partnerami biznesowymi zakończą się konkretnymi negocjacjami, a następnie podpisanymi kontraktami o współpracy. W efekcie skorzysta na tym Podlasie.

Będziemy uczestniczyć w Międzynarodowych Targach Innowacyjnych Rozwiązań Przemysłowych Warsaw Industry Week jako partner tego wydarzenia i organizator Warsztatów Lidera Zmian Przemysłu, a także koordynator wspólnej prezentacji firm Klastra Obróbki Metali – mówi Sebastian Rynkiewicz, prezes Klastra Obróbki Metali.

Targi Warsaw Industry Week, które odbędą się w dniach 6-8 listopada 2018 r., to szybko rozwijające się targi przemysłowe w Polsce, które są miejscem biznesowych spotkań w branży maszynowej, obróbki metali, automatyzacji, robotyzacji i wielu innych. Lokalizacja, specjalistyczne strefy wystawiennicze, profesjonalne sektory tematyczne, szereg ciekawych wydarzeń – wszystko to sprawia, że Ptak Warsaw Expo staje się przez kilka dni miasteczkiem przemysłowym, gdzie nauka spotyka się z biznesem.

Formuła targów stara się łączyć prezentacje dużych i małych przedsiębiorstw z promocją innowacyjnych rozwiązań dla przemysłu oraz konferencjami branżowymi i warsztatami.

W tegorocznej, III edycji Targów, weźmie udział 15 firm członkowskich Klastra Obróbki Metali. Sześć firm, w tym ALEX, Budrad, D-Tech, Technology Applied, Neotech, Demex, a ponadto Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju, skorzysta z dofinansowania w ramach projektu „Internacjonalizacja Klastra Obróbki Metali i Podlaskiej Branży Metalowej na Warsaw Industry Week 2018”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Poddziałanie 1.4.1. Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa podlaskiego.

Wszystkie uczestniczące w targach firmy członkowskie stworzą wspólną ekspozycję, na której zademonstrują swoje najnowsze produkty i nowoczesne rozwiązania technologiczne.

We wspólną prezentację klastra włączają się także nowi członkowie klastra, w tym firmy zajmujące się rozwiązaniami IT dla branży, automatyzacją i robotyzacją produkcji, integratorzy systemów – mówi Janusz Poulakowski, dyrektor biura KOM. – Wdrażają te działania we współpracy z innymi firmami członkowskimi. Odzwierciedla to obecne trendy branży, jak też dokonującą się transformację w przemyśle.

Wystawcy KOM nie mają wątpliwości, że w takim wydarzeniu warto i trzeba uczestniczyć. Poszukiwanie klientów, kooperantów jest najważniejsze. Ale istotna jest także prezentacja własnej oferty produktów, usług i porównanie jej z konkurencją. Innym ważnym czynnikiem jest możliwość uczestnictwa w konferencjach, szkoleniach i warsztatach.

Wiodącym tematem tegorocznych targów jest praktyka Przemysłu 4.0, czyli konkretne wdrożenia, finansowanie, wyzwania przy wdrażaniu innowacji oraz prezentacje praktycznych rozwiązań w dużych firmach.

Klaster Obróbki Metali jako partner WIW jest organizatorem Warsztatów Lidera Zmian Przemysłu, skierowanych do członków, kooperantów i gości, w których przedstawione zostaną konkretne doświadczenia dużych firm we wdrażaniu rozwiązań Przemysłu 4.0.

Przedstawiciele czołowych graczy branży automatyzacji przemysłu, takich jak KUKA, Fanuc, Alnea, Mitsubishi, podzielą się praktycznymi doświadczeniami z wdrożeń, zaprezentują własne innowacyjne rozwiązania oraz będą dyskutować z uczestnikami o praktycznych możliwościach zastosowania robotyzacji i automatyzacji na liniach produkcyjnych.

KOM jako organizator warsztatów stara się także wskazywać na inne, poza technicznymi, kluczowe kompetencje w osiąganiu sukcesu w szybko zmieniającym się środowisku przemysłowym. O roli komunikacji w biznesie „Jak gadać, żeby się dogadać” będzie mówił Tomasz Kammel, znany nie tylko z mediów – wielu uczestników pamięta jego inspirujące wystąpienie podczas ostatniego Kongresu Liderów Zmian w Białymstoku.

Red. PP

Komentarze