Skąd wziąć pieniądze na biznes?

Zastanawiasz się nad otwarciem własnego biznesu, ale nie masz pieniędzy na start? A może już prowadzisz działalność gospodarczą i brakuje Ci kapitału? Jest wiele źródeł, z których możesz sfinansować przedsięwzięcia biznesowe. Tylko od Ciebie zależy, skąd weźmiesz środki i jak je wykorzystasz.

Fundusze Unijne

Jeżeli masz dobry pomysł na własną firmę, o kapitał na start możesz zwrócić się do instytucji, które dysponują środkami z Unii Europejskiej. Do wyboru masz dwie opcje: bezzwrotną dotację lub mikropożyczkę. O pieniądze z UE możesz się ubiegać, jeśli jesteś pełnoletni i przez ostatni rok nie prowadziłeś działalności gospodarczej.

Programem unijnych dotacji objęte są również te grupy społeczne, które z różnych powodów mają problemy ze znalezieniem zatrudnienia. Są to przede wszystkim osoby przed 25 i po 45 roku życia, mieszkańcy wsi i kobiety po urlopie macierzyńskim. Żeby ubiegać się o dotację w pierwszej kolejności musisz sprawdzić, kiedy planowany jest najbliższy nabór wniosków oraz jakie wymogi powinien spełnić potencjalny beneficjent środków. Pomoc oraz wszelkie informacje na ten temat możesz uzyskać np. w  Wojewódzkim Urzędzie Pracy.

W ramach najpopularniejszych projektów unijnych wspierających założenie własnej firmy możesz uzyskać zwykle maksymalnie 40 tys. zł. Jest to dotacja bezzwrotna pod warunkiem, że działalność będzie prowadzona przez minimum rok.

Musisz pamiętać, że uzyskanie dotacji może trwać nawet kilka miesięcy od złożenia wniosku a decyzja organu, rozpatrującego podania o środki z UE, może być odmowna.

Inną formą wsparcia, jaką początkującym przedsiębiorcom oferuje Unia Europejska, jest mikropożyczka. Na start działalności z UE maksymalnie możesz pożyczyć 50 tys. zł na okres 60 miesięcy. Pożyczek udzielają specjalne fundusze, działające na zlecenie Urzędów Marszałkowskich i Wojewódzkich Urzędów Pracy. Żeby wnioskować o takie wsparcie należy najpierw opracować szczegółowy biznesplan. Nierzadko na pozytywną decyzję w sprawie pożyczki wpływ ma wysokość wkładu własnego przedsiębiorcy.

Wsparcie z Urzędu Pracy

O wsparcie na start działalności gospodarczej możesz zwrócić się również do najbliższego, Powiatowego Urzędu Pracy. Program adresowany jest wyłącznie do osób zarejestrowanych jako bezrobotne, które przez ostatnie 12 miesięcy nie prowadziły działalności gospodarczej. Starający się o dotację muszą zadeklarować, że przez okres roku od jej otrzymania nie podejmą zatrudnienia ani nie zawieszą działalności gospodarczej.

Wnioski można składać we właściwym sobie Powiatowym Urzędzie Pracy. Każdy urząd ma inne wymogi, kwalifikujące do otrzymania dotacji oraz inną, maksymalną kwotę wsparcia. W roku 2017 suma, na jaką może liczyć przedsiębiorca, w żadnym rejonie Polski nie może przekroczyć 24 330,24 złotych.

Anioły biznesu

Jeśli masz dobry pomysł na biznes, ale brakuje Ci pieniędzy na start, możesz zwrócić się o pomoc do tak zwanego anioła biznesu. Tym określeniem nazywa się przedsiębiorców, którzy chętnie wspomagają kapitałem i wiedzą mniej doświadczonych kolegów, przejawiających potencjał. Wartość dodana, jaką możesz zyskać dzięki współpracy z aniołem biznesu, to tak zwane „smart money” – czyli kontakty, know-how i specjalistyczna wiedza.

W zamian za wsparcie, anioł biznesu najczęściej otrzymuje udziały w nowej firmie licząc na to, że po kilku latach sprzeda je z zyskiem. Tacy przedsiębiorcy często zrzeszeni są w nieformalnych klubach lub sieciach, na forum których mogą wspólnie oceniać potencjał napływających wniosków o pomoc.

Kredyty dla firm

Początkujący przedsiębiorcy i biznesmeni, szukający środków na rozwój firmy swoje kroki często kierują do banku. Z uwagi na wysokie ryzyko, wiążące się z takimi operacjami, placówki bankowe niechętnie udzielają jednak wsparcia finansowego osobom krótkotrwało prowadzącym działalność. Doświadczeni biznesmeni mogą z kolei wybierać spośród kilku produktów finansowych takich, jak: kredyt inwestycyjny (przyznawany na podstawie biznesplanu, określającego rentowność inwestycji), kredyt obrotowy (na wydatki bieżące), kredyt hipoteczny i kredyt pod zastaw kontraktu (udzielany przedsiębiorcom, biorącym udział w dużych przetargach). Należy jednak pamiętać, że udzielając kredytu bank często będzie żądał dokładnego celu jego przeznaczenia, z którego realizacji rozlicza potem beneficjenta środków.

Pożyczki dla firm

Jeśli potrzebujesz zastrzyku gotówki na wsparcie bieżącej działalności, zamiast kredytu możesz sięgnąć po pożyczkę. Pożyczki dla firm w są z reguły łatwiej dostępne a podmioty ich udzielające zazwyczaj nie wymagają tylu formalności, co banki. Ich przewagą nad kredytami jest również brak konieczności podawania celu pożyczki. Otrzymane środki można więc przeznaczyć na dowolne potrzeby. Korzystając z pożyczki dla firm możesz liczyć na wsparcie w kwocie od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Wysokość i liczbę rat możesz dostosować do planowanego poziomu zwrotu z inwestycji.

 

Komentarze