Składki w nowej wysokości. Ile co miesiąc przedsiębiorcy muszą płacić w 2019?

Wśród płatników opłacających składki na ubezpieczenie społeczne, około 127,5 tysięcy zadeklarowała chęć skorzystania z tzw. małego ZUS. W województwie podlaskim jest to 3 699 osób. W samym Białymstoku taki zamiar zgłosiło prawie dwa tysiące drobnych przedsiębiorców.

W związku możliwością skorzystania z tego przywileju, niektóre osoby prowadzące działalność gospodarczą w 2019 roku zapłacą niższą składkę niż w roku ubiegłym. Stały element, który jest niezmienny dla wszystkich przedsiębiorców, zarówno tych, którzy korzystają z ulgi na start, opłacają składki preferencyjne, wybrali mały ZUS lub dla których minimalna podstawa wymiaru to kwota 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, to wysokość składki zdrowotnej. Jest ona wyliczana na podstawie przeciętnego wynagrodzenia, uwzględniającego wypłaty z zysku w IV kwartale. Wyniosło ono dokładne 5071,41 zł. W związku z tym składka zdrowotna w tym roku to kwota 342,32 zł. Taką właśnie wysokość zapłacą korzystający z ulgi na start.

Po skorzystaniu przez sześć miesięcy z tego uprawnienia, mogliśmy rozpocząć opłacanie składek preferencyjnych, czyli obliczonych od zadeklarowanej kwoty nie niższej niż 30 proc. minimalnego wynagrodzenia.

Gdy zdecydujemy się na opłacenie składek od podstawy 675,00 zł ( 2250,00 zł x 30 proc.), będą one wyglądały tak:

  • 131,76 zł – na ubezpieczenie emerytalne;
  • 54,00 zł – na ubezpieczenie rentowe;
  • 16,54 zł – na ubezpieczenie chorobowe;
  • 11,27 zł – na ubezpieczenie wypadkowe.

Łącznie: 555,89 zł ze składką na ubezpieczenie zdrowotne.

Po 24 miesiącach składek w wysokości preferencyjnej kolejna możliwość to mały ZUS. Tu niestety składki społeczne dla każdego będą w innej wysokości. Aby obliczyć podstawy wymiaru na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na mniejszą skalę, można skorzystać z kalkulatora zamieszczonego na stronie www.zus.pl.

Gdy jednak żadne ulgi nas już nie dotyczą, wówczas – deklarując minimalną podstawę wymiaru, która wynosi 2859,00 zł – składki będą kształtowały się następująco:

  • 558,08 zł – na ubezpieczenie emerytalne;
  • 228,72 zł – na ubezpieczenie rentowe;
  • 70,05 zł – na ubezpieczenie chorobowe;
  • 70,05 zł – na Fundusz Pracy;
  • 47,75 zł – na ubezpieczenie wypadkowe.

Razem do zapłaty będzie 1316,97 zł, z uwzględnieniem składki zdrowotnej.

Red. PP, fot. pixabay.com

Komentarze