Specjalistyczne szkolenia BHP w zawodach wysokiego ryzyka

Szkolenia BHP są obowiązkowe w każdej firmie. To gwarancja bezpieczeństwa pracowników podczas wykonywania przez nich obowiązków. Są jednak branże obciążone większym ryzykiem, które wymagają specjalistycznego podejścia do przeszkolenia pracujących. Dzięki inwestycji przełożonych w profesjonalne szkolenia BHP podnosi się też poziom pracy.

Odpowiedzialna firma – korzyści z BHP

Znajomość i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w firmie pomaga pracodawcom uniknąć wielu niedogodności. Zwiększa się też wydajność pracowników, którzy wiedzą jak stosować zasady bezpieczeństwa i ergonomii pracy. Zmniejsza się dzięki temu ilość ich nieobecności, ponieważ szkolenia BHP uczą też jak zadbać o siebie podczas wykonywania nawet trudnych obowiązków – co sprzyja unikaniu wypadków.

Podstawową korzyścią dla przedsiębiorców w związku z opłaceniem szkoleń BHP jest mniejsza kwota wypłaconych odszkodowań. Jeśli zależy Ci na płynności transakcji z przedstawicielami sektora publicznego i prywatnego, dobrze jest również spełniać obowiązujące tam wymogi dotyczące bezpieczeństwa.

Specjalistyczne i tradycyjne szkolenia BHP

Co warto wiedzieć o przeszkoleniu pracowników ze znajomości zasad BHP? Szkolenia są przeprowadzane w czasie pracy, a ich koszt pokrywa pracodawca. Są sytuacje, gdy nie jest to konieczne, jednak w większości przypadków jest to obowiązek każdego pracującego.

Podstawowy zakres szkoleń BHP pozwala pracownikom zrealizować następujące cele:

  • poznanie przepisów i zasad BHP – polega na przeszkoleniu do pracy i poznaniu zakresu obowiązków na danym stanowisku i uświadomieniu pracującym odpowiedzialności wynikającej z samodzielnego dbania o bezpieczeństwo;
  • świadomość zagrożeń – na które składają się wypadki i choroby związane z pracą w danych warunkach;
  • nabycie niezbędnych umiejętności – dotyczących odpowiedzialnego wykonywania pracy, reagowania w sytuacjach awaryjnych oraz udzielania w razie potrzeby pomocy innym pracownikom.

Szkolenie pracowników w pewnych zawodach obarczonych ryzykiem, takich jak służby mundurowe lub pracownicy wysokościowi, musi spełniać bardziej rygorystyczne normy. W przypadku firm takich jak choćby świadczący usługi alpinistyczne białostocki Rope-Serwis, konieczne jest  szkolenie specjalistyczne:

  • wstępne,
  • okresowe – powtarzane minimum co 12 miesięcy.

Gwarantuje to nie tylko bezpieczeństwo podczas wykonywania obowiązków, ale również zwiększa wiarygodność firmy. Odpowiedzialny pracodawca jest lepiej postrzegany na rynku przez klientów i potencjalnych partnerów. Inwestycja w przeszkolenie pracowników pod kątem właściwego wykonywania zadań i bezpieczeństwa zwiększa też wydajność ich pracy.

Zapotrzebowanie na bezpieczeństwo – wybrane branże

Odpowiedzialny stosunek do pracy przynosi korzyści pracodawcy i pracownikowi. Usługi alpinistyczne są przykładem pracy, która wymaga różnorodnych, specjalistycznych szkoleń. Prace wysokościowe często wykonywane są w takich dziedzinach jak:

  • budownictwo,
  • energetyka,
  • gospodarka wodno-kanalizacyjna,
  • telekomunikacja,
  • utrzymanie i konserwacja obiektów.

Odpowiedzialne podejście do ryzyka w tych branżach zapewnia wyższą jakość usług oraz bezpieczeństwa pracowników.  Podstawą sukcesu w firmie związanej z pracami wysokościowymi jest też spełnienie rygorystycznych norm BHP i zapewnienie przez pracodawcę zatrudnionym specjalistycznych szkoleń.

Niektórzy ludzie unikają ryzyka. Inni muszą się z nim mierzyć na co dzień w swojej pracy. Bazą dla pracowników, którzy wybrali pracę w niebezpiecznych warunkach, jest odpowiednie przeszkolenie z zakresu BHP. Zdobyta wiedza pomoże im nie tylko unikać czy radzić sobie z niebezpieczeństwami, ale też umożliwi ich pracodawcom zbudowanie na  rynku wizerunku odpowiedzialnej firmy.

artykuł partnerski

Komentarze