Spółdzielnie Socjalne w ,,PARES’’ cześć III i ostatnia.

W ramach realizowanego projektu ,,Podlaska Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej’’ zostały, założone kolejne cztery spółdzielnie socjalne, które zamykają już krąg wszystkich dwunastu beneficjentów pomocy. Dzięki tym działaniom liczba podlaskich spółdzielni socjalnych zwiększyła się do 48, w ten sposób województwo Podlaskie wyprzedziło pod względem liczebności spółdzielni socjalnych województwa:  lubuskie i świętokrzyskiej, zajmując tym samym 13 miejsce w ogólnej klasyfikacji krajowej. Poniżej przedstawiamy, krótką charakterystykę poszczególnych spółdzielni socjalnych.  

9. Spółdzielnia Socjalna ,,KRUK’’ KRS: 0000507724, NIP: 9662092336, REGON 200852429, z siedzibą przy ul. Wincentego Pola nr 31, 15 – 190 Białystok

W dniu 29.04.2014 dokonano wpisu do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców Spółdzielni Socjalnej ,,KRUK’’ z siedzibą  przy ul. Wincentego Pola nr 31; 15-190 Białystok. Funkcję Prezesa Zarządu w Spółdzielni pełni Pan Andrzej Krukowski, a pełnomocnikiem do składania oświadczeń woli za spółdzielnię wraz z członkiem zarządu jest Pan Marian Małaszkiewicz. Spółdzielnia Socjalna ,,KRUK’’, będzie prowadzić działalność w zakresie wypożyczania i dzierżawy artykułów użytku osobistego i domowego, wypożyczania pościeli, obrusów i serwet. Innym rodzajem działalności, który ma oferować Spółdzielnia jest działalność usługowa wspomagająca transport lądowy oraz przygotowanie i dostarczenie żywności dla odbiorców zewnętrznych – (katering).   Tym samym jest to kolejna spółdzielnia w naszym gronie z obszaru usług gastronomicznych. 

10. Podlaska Spółdzielnia Socjalna ,,TYLWICA’’ KRS: 0000511919, REGON: 200859561, NIP: 5423237893 z siedzibą przy ul. Ks. Adama Abramowicza nr 1; 15-872 Białystok

Dnia 30.05.2014 do rejestru przedsiębiorców KRS została wpisana Podlaska Spółdzielnia Socjalna ,,TYLWICA’’. Prezesem Zarządu w tej organizacji jest Pan Marcin Więsław, a pełnomocnikiem do składania oświadczeń woli lącznie z członkiem zarządu Pani Dominika Anna Więsław. W skład spółdzielni wchodzą jeszcze dwaj członkowie Pan Marcin Jan Małek i Pan Daniel Szatałowicz. Spółdzielcy planują się zajmować bardzo szeroko objętym zakresem działalność obejmującym łącznie równo 300 numerów PKD.  Głównym rodzajem działalności jest przetwórstwo żywności. Poza tym pozostała działalność obejmuje działalność rolniczą i inną z nią powiązaną.

11. Spółdzielnia Socjalna NEW BIAŁYSTOK KRS: 0000512635, REGON: 200861552 NIP: 542238088 z siedzibą przy ul. Sienkiewicza nr 17 lok. 27; 15-092 Białystok.

Spółdzielnia Socjalna NEW BIAŁYSTOK uzyskała wpis do Krajowego Rejestru Sądowego Przedsiębiorców w dniu 5 czerwca 2014 roku. Prezesem Spółdzielni jest Pan Piotr Januszewski, a funkcję pełnomocnika do składania oświadczeń woli łącznie z członkiem zarządu pełni Pani Anna Remża. Działalność gospodarcza tej Spółdzielni Socjalnej obejmuje 164 pozycje z Polskiej Klasyfikacji Działalności. Głównym nurtem oferowanych usług jest działalność remontowa i budowlana, w której członkowie spółdzielni mają doświadczenie ze swojej wcześniejszej aktywności zawodowej.  Drugą gałęzią w ofercie spółdzielni ma być świadczenie usług księgowych, jednak rozwój tego obszaru nastąpi, po upływie określonego czasu, który pozwoli na usamodzielnienie się tego przedsiębiorstwa społecznego. Pozostała działalność obejmuje między innymi: sprzedaż detaliczną mebli, sprzętu elektrycznego, oświetleniowego, kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych.

12. Spółdzielnia Socjalna Probus Faber KRS: 0000513493, REGON: 200862623.,  NIP: 9662092649  z siedzibą przy ul. Szkolnej nr 5 w Księżynie; 16-001 Kleosin 

Ostatnią Spółdzielnią Socjalną, która została założona i otrzymała wsparcie inwestycyjne oraz pomostowe w ramach projektu ,,Podlaska Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej’’ jest Spółdzielnia Socjalna PROBUS FABER. Prezesem Zarządu jest Pan Mirosław Szłabowicz, a drugim członkiem zarządu Pani Anna Grabowska. Działalność gospodarcza Probus Faber dotyczy 29 pozycji z PKD. W śród  nich znajduje się sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych, żywności i napojów, która ma być głównym kołem zamachowym w działalności spółdzielni. Inne zadanie, jakie zamierzają realizować spółdzielcy to: wydawanie książek, wykazów oraz list adresowych i telefonicznych, gazet, czasopism i pozostałych periodyków; działalność prawnicza i rachunkowo księgowa oraz doradztwo podatkowe. 

Nieuchronnie zbliża się okres wakacyjny i urlopowy, jednak dla nowych spółdzielni i ich członków, będzie to z pewnością czas wytężonej pracy i wzmożonego wysiłku. Stawianie pierwszych kroków na wolnym rynku działalności gospodarczej, z pewnością nie będzie łatwe, dlatego też życzymy im dużo sił i wytrwałości oraz sprawności w poruszaniu się w meandrach urzędowych i biznesowych. Jeżeli spółdzielcy będą stosować muszkieterską zasadę solidarności wzajemnej: ,,jeden za wszystkich, wszyscy za jednego’’ oraz będą pracować na rzecz dobra wspólnego całej spółdzielni, a nie tylko osobistych korzyści materialnych, to ich przedsięwzięcie ma dużą szanse na przetrwanie i kontynuacje, przez długie lata. 

Ciekawą opinie na temat spółdzielczości wyraził Papież Franciszek. Zdaniem papieża, w czasach kryzysu ruch spółdzielczy udowodnił, że liczą się dla niego ludzie, a nie maksymalizacja zysków.  W swoim listopadowym wystąpieniu skierowanym do uczestników III Festiwalu Nauki Społecznej Kościoła Ojciec Święty Franciszek wspomniał, że jako bardzo młody człowiek stał się entuzjastą tej formy przedsiębiorczości, która jego zdaniem jest „drogą do równości w warunkach zróżnicowania”. Zauważył również, że dziś wokół spółdzielczości zbierają się ciemne chmury – politycy europejscy wykazują niezrozumienie dla idei kooperatyw.  Papież nawiązał do spotkania, jakie przed paroma miesiącami odbył w Watykanie z przedstawicielami świata spółdzielczego, którzy wyjaśnili mu, że po to, aby stawić czoło kryzysowi, zmniejszyli margines swych zysków, utrzymując dzięki temu zatrudnienie na dotychczasowym poziomie. „Bardzo mnie to pocieszyło” – wyznał Franciszek.

„Praca i godność osoby – kontynuował – idą ramię w ramię. Solidarności należy przestrzegać  również przy organizacji pracy i aby zapewnić pluralizm wśród tych, którzy zarządzają  rynkami”. Te słowa możemy traktować, jako motto i przesłanie dla wszystkich spółdzielni.

 

Mgr. Szczepan Bukłaho

Opiekun Spółdzielni Socjalnych PARES    

 

 

Komentarze