Spółka akcyjna – podstawowe zagadnienia

Prowadzenie działalności gospodarczej może odbywać się na różne sposoby. Zależne są one między innymi od rozmiarów działalności oraz jej celów, a także ilości osób, które są w nią zaangażowane. Częstym wyborem jest spółka akcyjna Czym jest i czym się charakteryzuje oraz jakie korzyści ze sobą niesie?

Spółka akcyjna w świetle prawa

Wśród spółek handlowych wyróżniamy dwa rodzaje – spółki osobowe oraz kapitałowe. Do tych drugich należą spółki akcyjne. Ich działalność regulowana jest przez art. 301 – 490. w kodeksie spółek handlowych (DZ.U.2017.0.1577, ustawa z dnia 15 września 2000 roku). Spółka akcyjna posiada osobowość prawną oraz kapitał, który jest wkładem akcjonariuszy. Musi wynosić nie mniej niż 100 000 złotych. Statut spółki akcyjnej należy ustanowić w formie aktu notarialnego. Co istotne, akcjonariusze nie odpowiadają za zobowiązania spółki. Akcje dzielą się na zwykłe i uprzywilejowane. Spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego (Ustawa o KRS art. 38.8.).

Co powinien zawierać statut spółki?

Dokument w formie aktu notarialnego musi określać firmę i siedzibę spółki, imiona i nazwiska założycieli oraz przedmiot jej działalności. Konieczne jest podanie liczby i wartości nominalnej akcji oraz wysokość kapitału zakładowego, w tym kwotę na pokrycie kapitału, która wpłacona została przed zarejestrowaniem spółki. Należy przedstawić też liczbę członków zarządu oraz rady nadzorczej, a także wskazać podmiot, który został uprawniony do ustalania składu zarządu i rady nadzorczej.

Czy spółkę akcyjną warto zakładać?

Choć ten rodzaj działalności posiada wiele wad, takich jak drogi i czasochłonny proces rejestracji, duże wymagania formalne dotyczące prowadzenia – spółka akcyjna wymaga prowadzenia pełnej księgowości, profesjonalnej obsługi prawnej i zarządczej, to jednak dla wielu przedsiębiorców stanowi najlepsze rozwiązanie. Przede wszystkim brak odpowiedzialności akcjonariuszy za zobowiązania spółki. W przypadku skomplikowanych sytuacji czy zadłużeń spółka odpowiada swoim majątkiem. Prywatne dobra akcjonariuszy są zatem bezpieczne. Zdecydowanym plusem dla kontrahentów jest możliwość szybkiego i łatwego sprawdzenia wiarygodności spółki. Atutem jest również prosta metoda gromadzenia i pozyskiwania kapitału poprzez wykorzystanie różnych narzędzi finansowych.

Kim jest akcjonariusz?

To osoba fizyczna lub prawna, która jest założycielem bądź wspólnikiem w spółce. Do jej obowiązków należy wniesienie wkładu do spółki, a także spełnianie świadczeń niepieniężnych i świadczeń dodatkowych.

Więcej na temat spółek na https://szymalazaremba.pl/uslugi/prawo-spolek-wroclaw/.

Artykuł partnerski

Komentarze