Straty firmy a podatki, czyli przedsiębiorca w czasie epidemii

Pandemia koronawirusa to nie tylko zagrożenie dla życia i zdrowia, ale także dla gospodarki i każdego przedsiębiorstwa w Polsce. Zatrzymanie wielu branż gospodarki albo ich spowolnienie wiąże się z generowaniem strat.

I w tym miejscu należy pamiętać, że przedsiębiorca ma prawo obniżyć swój dochód o poniesioną stratę podatkową.

Zgodnie z obowiązującą w tym zakresie zasadą, strata może zostać odliczona od dochodu osiągniętego w ramach tego samego źródła w ciągu następnych pięciu lat podatkowych. Natomiast jednorazowo można już rozliczyć stratę do 5 mln zł. Pamiętać przy tym należy, że zasada ta dotyczy wyłącznie strat powstałych po 31 grudnia 2018 r.

Ponadto, obowiązująca na dzień dzisiejszy zasada daje możliwość podatnikowi potrącenie poniesionej straty już od zaliczek na podatek, nie musi on zatem czekać z jej rozliczeniem do końca roku podatkowego.

W sytuacji natomiast, w której przedsiębiorca na skutek zaburzenia płynności finansowej, spowodowanej pandemią koronawirusa, nie będzie w stanie wywiązać się z obowiązku związanego z terminową zapłatą należności podatkowych, może wnioskować o rozłożenie na raty lub odroczenie płatności zobowiązań podatkowych.

Iwona Ptaszyńska, radca prawny / Fot. pixabay.com

Komentarze