Studencka Poradnia Prawna z Wydziału Prawa UwB jest na drugim miejscu w kraju!

„Rzeczpospolita” opublikowała VI Ranking Studenckich Poradni Prawnych, który przygotowała wraz z Fundacją Uniwersyteckich Poradni Prawnych.

Oficjalnie poradnia rozpoczęła swoją działalność 11 listopada 1998 r. Pierwszym jej kierownikiem został prof. dr hab. Leonard Etel, który w roku 2005, w związku z objęciem funkcji dziekana Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, powierzył kierowanie nią dr. Arkadiuszowi Bielińskiemu. Następnym kierownikiem była dr Marta Janina Skrodzka, obecnie jest nim jest prof. dr hab. Andrzej Sakowicz.

W poradni prawnej porad udzielają absolwenci wydziału prawa, którzy są w trakcie studiów doktoranckich.

– Cieszymy się, że po raz kolejny zostaliśmy wyróżnieni w Rankingu Studenckich Poradni Prawnych. Wszyscy, studenci i opiekunowie, cały rok ciężko pracowali na nasz wspólny sukces. Jesteśmy wdzięczni, że poza udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, organizatorzy rankingu doceniają także naszą działalność społeczną w szerzeniu świadomości prawnej obywateli. Jednocześnie chcielibyśmy serdecznie podziękować naszemu kierownikowi prof. dr. hab. Andrzejowi Sakowiczowi, który wspiera nas w każdej podejmowanej przez nas inicjatywie i motywuje do dalszych działań – skomentowała Sylwia Łazuk, doktorantka Wydziału Prawa UwB, członek sekcji wspierającej Studencką Poradnię Prawną.

Na pierwszym miejscu rankingu znalazły się ex aequo Uniwersytet Warszawski, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Natomiast drugie miejsce, także ex aequo, zajęły Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Opolski, Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszowskiej Szkoły Wyższej, Akademia Leona Koźmińskiego, Uczelnia Łazarskiego i Uniwersytet Wrocławski.

Red. PP, fot. UwB

Komentarze