Stworzą nowy zakład w Podlaskiem. Wydadzą ponad 20 milionów

62. decyzję o wsparciu otrzymał od Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej przedsiębiorca prowadzący firmę Center-Mebel. Spółka ma siedzibę w Fastach. Nowa inwestycja zostanie zrealizowana w Białymstoku i będzie polegała na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa.

W nowym zakładzie produkcyjnym zostaną wdrożone nowe technologie poprze zakup nowoczesnej linii produkcyjnej, wiertarek CNC i innych maszyn niezbędnych do produkcji frontów, blatów i innych elementów. Przedsiębiorca w ramach nowej inwestycji planuje również zakup i montaż paneli fotowoltaicznych, które będą pełnić rolę dodatkowego źródła energii elektrycznej dla utworzonego zakładu.

W ramach nowej inwestycji spółka zadeklarowała poniesienie kosztów kwalifikowanych w wysokości co najmniej 20 511 000 zł oraz utworzenia miejsc pracy dla czterech nowych pracowników.

Center-Mebel sp. z.o.o. spółka komandytowa istnieje na rynku od 1996 roku. Jest czołowym dostawcą produktów i rozwiązań dla meblarstwa w Polsce północno – wschodniej, zajmuje się dystrybucją najwyższej, jakości produktów dla przemysłu meblowego oraz produkcją frontów meblowych.

W 2021 r. zarząd SSSE SA wydał już 20 decyzji o wparciu. Przedsiębiorcy, którzy skorzystają ze zwolnienia w podatku dochodowym, reprezentują głównie kapitał polski, ale są też wśród nich przedsiębiorcy z kapitałem zagranicznym: z Korei Południowej, Chin (Hongkongu) i Niderlandów.

Przypomnijmy, na czym polega wsparcie SSSE udzielane przedsiębiorcom w Polskiej Strefie Inwestycji. Ustawa umożliwia skorzystanie ze zwolnienia z podatku dochodowego na obszarze całej Polski, przez przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje zarówno na terenach publicznych, jak i prywatnych. Jednocześnie dotychczasowe zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnych stref ekonomicznych pozostają w mocy do końca 2026 roku.

Nowa inwestycja jest rozumiana jako:

  • utworzenie nowego przedsiębiorstwa;
  • zwiększenie zdolności produkcyjnej,
  • wprowadzenie nowych produktów,
  • zmiana procesu produkcyjnego,
  • nabycie aktywów należących do zakładu, który został zamknięty lub zostałby zamknięty, gdyby zakup nie nastąpił, przy czym aktywa
  • nabywane są przez przedsiębiorcę niezwiązanego ze sprzedawcą i wyklucza się samo nabycie akcji lub udziałów przedsiębiorstwa.

Na pomoc publiczną, w postaci zwolnienia podatkowego w ramach decyzji o wsparciu mogą liczyć:

  • przedsiębiorstwa z sektora tradycyjnego przemysłu, z wyjątkiem produkujących m.in. materiały wybuchowe, alkohol, wyroby tytoniowe, stal czy firm prowadzących działalność w sektorze wytwarzania i dystrybucji energii, handlu hurtowego i detalicznego, obiektów i robót budowlanych, w zakresie usług związanych z zakwaterowaniem i usług gastronomicznych oraz prowadzenia ośrodków gier; z uzyskania wsparcia, na mocy przepisów unijnych, wykluczone są również firmy z sektora hutnictwa, żelaza i stali, sektora węglowego;
  • wybrane przedsiębiorstwa z sektora nowoczesnych usług (BSS) świadczące usługi informatyczne, badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych, rachunkowości i kontroli ksiąg, z zakresu księgowości (z wyłączeniem deklaracji podatkowych), badań i analiz technicznych, centrów telefonicznych, architektonicznych oraz inżynieryjnych.

Red. PP, fot. pexels.com

Komentarze