Świat nauki i biznesu muszą łączyć siły. Politechnika zacieśnia współpracę z PORR SA

Tam, gdzie technologia spotyka się z biznesem, zawsze wynika coś dobrego. 15 maja 2024 r. w sali Rady Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej zgromadzili się przedstawiciele Politechniki Białostockiej oraz firmy PORR SA. Efektem spotkania było podpisanie umowy o współpracy.

– Umowa, którą podpisujemy jest kolejną z umów podpisywanych przez naszą uczelnię z wiodącymi partnerami przemysłowymi, do których należy również spółka akcyjna PORR. To firma obecna na rynku europejskim, która ma za sobą dużo inwestycji drogowych, budowlanych w regionie, ale i realizuje kontrakty ogólnopolskie. Doświadczenie naszego partnera przełoży się z pewnością na korzyści w postaci właściwego przygotowania naszych studentów do pracy zawodowej – powiedział dr hab. inż. Mirosław Świercz, prof. PB, prorektor ds. rozwoju Politechniki Białostockiej, który złożył swój podpis na dokumencie o współpracy wraz z Marcinem Ardzińskińskim, pełnomocnikiem zarządu PORR SA, absolwentem kierunku budownictwo na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele władz wydziału i pracownicy, a także przedstawiciele firmy partnerskiej.

– Naszym celem jest działanie w obszarze kształcenia, a więc organizowanie staży, praktyk studenckich, wizyt studyjnych czy też wspieranie studentów w realizacji swoich działań w kołach naukowych. W naszą współpracę wpisane jest także inicjowanie prac badawczych na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki, który opracowuje innowacyjne rozwiązania w obszarze nawierzchni drogowych oraz prowadzi zaawansowane badania nad materiałami budowlanymi – omawiał zasady współpracy uczelni z grupą budowlaną PORR dr hab. inż. Mirosław Świercz, prof. PB.

A jak na sformalizowanie dotychczasowych działań z Politechniką zapatruje się firma, która wdraża inteligentne technologie budownictwa i realizuje swoją misję w oparciu o hasło „Nie chcemy być jedną z największych firm budowlanych w Europie, chcemy być jedną
z najlepszych”?

– Współpraca z jednostkami uczelnianymi jest dla nas o tyle istotna, że w pewien sposób wychowujemy, a potem – pozyskujemy potencjalnych pracowników dla nas, którzy są już wyszkoleni w kierunku, który nas najbardziej interesuje – przekonuje Marcin Ardzińskiński, który zdradza, że nową gałęzią w działalności jego firmy jest BIM. – BIM, czyli nowoczesne technologie, komputerowe wspomaganie realizacji budowalnych, to kierunek, w którym chcemy iść, ponieważ uważamy, że to przyszłość.

Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej realizuje program studiów dostosowanych do wymagań rynku pracy oraz świata technologii, dlatego w jego ofercie edukacyjnej znajdziemy również BIM (modelowanie i zarządzanie informacją o budynku).

Wykładowcą tego kierunku studiów II stopnia jest Artur Krygier, pracujący na co dzień w PORR. 15 maja poprowadził warsztaty BIM dla 15 studentów wydziału, korzystając ze specjalistycznego oprogramowania Rhino/Grasshopper oraz BIM Vision.

Świat nauki i biznesu łączy chęć rozwijania kompetencji kadry inżynierskiej, ale i innowacji. Osiągnięcia naukowców PB w opracowywaniu ekologicznych nawierzchni drogowych pozwolą zredukować ślad węglowy, a to z kolei jest oczkiem w głowie wielu firm, w tym również PORR SA.

– Liczę, że ta współpraca będzie się zacieśniała, przynosząc obopólne korzyści. Chętnie korzystamy ze studentów, a potem z absolwentów Politechniki Białostockiej, która przez wielu bywa określaną szlifiernią polskich drogowców – podsumowuje spotkanie absolwent PB.

Red. PP

Komentarze