Szczeble kariery zawodowej dietetyka

Zawód dietetyka nie polega wyłącznie na wydawaniu pacjentom zaleceń dotyczących prowadzonej diety, ale na kompleksowym podejściu do problemów żywieniowych osób, które zgłaszają się do gabinetu dietetycznego. Dobry dietetyk nie ma uniwersalnych jadłospisów dla każdego, ale zawsze przystosowuje program żywienia do indywidualnych potrzeb. Jak przebiega kariera zawodowa dietetyka?

Odgórna klasyfikacja zawodowa

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania, które weszło w życie 1 stycznia 2015 roku, wskazuje strukturę klasyfikacji zawodów i specjalności m.in. w profesji dietetyka (http://policealna.gowork.pl/bialystok/dietetyka). Dietetyk, podobnie jak i żywieniowiec, będzie klasyfikowany w strukturze techników i innego średniego personelu do spraw zdrowia. Może on być także traktowany jako specjalista do spraw zdrowia i ochrony zdrowia.

Osoba zatrudniona jako dietetyk w gabinecie dietetycznym lub ośrodku zdrowia np. w Białymstoku musi posiadać kwalifikacje opisane w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 roku w sprawie kompetencji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami.

Pierwszy krok – zawód technika dietetyka

Jeśli mamy predyspozycje do uprawiania zawodu dietetyka, możemy rozpocząć kształcenie w kierunku technik dietetyk. Szkoła policealna, np. w Białymstoku (http://policealna.gowork.pl/bialystok), organizuje dwuletni cykl kształcenia, po ukończeniu którego uzyskuje się uprawnienia do pracy w charakterze technika dietetyka.

Taki tytuł zdobędzie osoba po szkole średniej, która ukończy szkołę policealną – publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyska tytuł zawodowego dietetyka lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie dietetyka. Można także ukończyć technikum lub szkołę policealną, dzięki czemu otrzymuje się tytuł zawodowego technika technologii żywienia w specjalności dietetyka lub tytuł zawodowy magistra lub licencjata na kierunku dietetyka. Wyższe wykształcenie dietetyczne można uzyskać po odbyciu co najmniej 1784 godzin kształcenia na studiach wyższych w zakresie dietetyki.

Najwyższe stanowisko zawodowe w dziedzinie dietetyki i technologii żywienia to starszy asystent dietetyki, który wcześniej musi pracować co najmniej 7 lat w zawodzie dietetyka lub zdobyć co najmniej stopień naukowy doktora w zakresie dietetyki. Można także zostać dietetykiem, młodszym dietetykiem, starszym dietetykiem czy asystentem dietetyki. Do tego potrzeba jednak wielu lat pracy i nauki.

Artykuł sponsorowany

 

Komentarze