Konkursy

Polska pieknieje

Jeszcze do 3 czerwca 2015 r. można przesłać zgłoszenie do konkursu Polska Pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich

Nagrody przyznawane są w siedmiu kategoriach:

  • Rewitalizacja – wyprowadzanie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych i nadanie im nowych funkcji,
  • Obiekt turystyczny – np. muzeum, hotel, zamek, pałac, zajazd, centrum kongresowe, skansen, obiekt sakralny itp.,
  • Turystyka mobilna i wirtualna – usługi turystyczne wykorzystujące aplikacje mobilne i internet; np. wirtualny spacer, internetowe platformy turystyczne, e-mapy, e-booki, internetowe przewodniki, itp.,
  • Turystyka aktywna – np. ścieżka rowerowa, szlak wodny, szlak turystyczny, obiekt sportowo-rekreacyjny,
  • Kultura i sztuka – instytucje kultury, a także promocyjne wydarzenia kulturalne o charakterze cyklicznym,
  • Miejsce przyjazne rodzinie – np. park tematyczny, biblioteka, ogródek jordanowski, ogród zoologiczny, centrum wypoczynkowo-edukacyjne, park orientacji przestrzennej,
  • Edukacja – np. edukacyjne centrum naukowe, program edukacyjny, cykliczne spotkania edukacyjne, wydarzenia sportowo-rekreacyjno-edukacyjne.

Nagrody
Główną nagrodą w konkursie jest statuetka „Polska Pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich”, tablica pamiątkowa i dyplom, a także zindywidualizowane pakiety promocyjne.

Projektodawcy, którzy uzyskają nominacje do głównych nagród, zostaną zaproszeni na posiedzenie Kapituły Konkursu, aby zaprezentować swoje projekty. Spotkania będą się odbywać w Warszawie w czerwcu i lipcu 2015 r.

Jak się zgłosić
Każdy projekt ma szansę, wystarczy tylko:

  • wypełnić formularz zgłoszeniowy (DOC 500 KB) wraz z oświadczeniem uczestnika konkursu (PDF 619 KB),
  • odesłać wraz z materiałami ilustrującymi projekt (zdjęcia, krótkie filmy, publikacje, prezentacje itp.), pocztą tradycyjną oraz elektroniczną na adres:

Biuro Konkursu „Polska Pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich”
ul. Zjazd 2/4 60-653 Poznań
e-mail: konkurs@smartlink.pl

Szczegóły oraz dokumenty do pobrania: www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/promocja

PO Wiedza Edukacja Rozwój

Plakat debata UE 1

19 maja 2015 r. o godz. 10.00 na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku, ul. Warszawska 63 w Auli im. prof. Jana Gajewskiego odbędzie się debata pt. „Jak fundusze unijne wpływają na inteligentny rozwój? Współpraca nauki z biznesem” z udziałem ekspertów.

W krajach członkowskich Unii Europejskiej rozwój innowacji stanowi jeden z filarów gospodarki opartej na wiedzy oraz podstawowy element polityki spójności społeczno-gospodarczej. W dziedzinie tej istotna dla skutecznego transferu informacji jest efektywna współpraca sektora nauki z biznesem oraz innych instytucji publicznych i prywatnych, która pozwala w pełni wykorzystać potencjał transferu wiedzy na dynamicznie rozwijający się rynek.
Tematyka funduszy unijnych wspierających inteligentny rozwój wzbudza zainteresowanie wśród młodych ludzi, ze względu na to, że współpraca środowiska nauki i biznesu wpływa na rozwój gospodarki, a także wspomaga działania eliminujące niekorzystne zjawiska na rynku pracy. Jest więc niezmiernie ważne, by informacje na te nurtujące zagadnienie przedstawić studentom oraz innym zainteresowanym.
Dlatego też Studenckie Koło Naukowe EUROPROJEKT podjęło się próby przybliżenia powyższej tematyki poprzez organizację debaty, dzięki której możliwe będzie zapoznanie się z opinią zaproszonych ekspertów. Debata odbędzie się 19 maja 2015 r. na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku. W trakcie wydarzenia omówione zostaną kwestie współpracy biznesu ze środowiskiem naukowym pod kątem nowej perspektywy finansowej 2014-2020.
Liczymy na to, że dzięki tej debacie uczestnicy zyskają cenne informacje, które wspomogą ich przyszły rozwój oraz w rezultacie wesprą działania rozwojowe, zarówno naszego regionu, jak i całego kraju.

Poniżej lista ekspertów, którzy będą brali udział w debacie:
1. Iwona Wendel – Wiceminister Infrastruktury i Rozwoju
2. prof. UwB, dr hab. Tadeusz Truskolaski – Prezydent Miasta Białegostoku
3. prof. UwB, dr hab. Renata Przygodzka – Wiceprezydent Miasta Białegostoku
4. Maciej Żywno – Wicemarszałek Województwa Podlaskiego
5. Jolanta Den – Wicestarosta Powiatu Białostockiego
6. prof. UwB, dr hab. Maciej Perkowski – Doradca Strategiczny Marszałka Województwa Podlaskiego
7. dr inż. W. Winogrodzki – Prezes Zarządu Podlaskiego Związku Pracodawców
8. Krzysztof Mnich – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Europartner AKIE
9. Mariusz Malinowski – Wiceprezes Fundacji Rozwiązania HR

Zapraszamy!

Plakat debata UE