PO Wiedza Edukacja Rozwój

Spotkanie informacyjne będzie dotyczyć konkursu nr POWER 02.06.00-IP.03-00-001/15 ogłaszanego w ramach Działanie 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych, Programu Wiedza Edukacja Rozwój.

Spotkania informacyjne odbędą się:

22 lipca 2015 r. (środa) w godz. 12.00-15.00;
27 lipca 2015 r. (poniedziałek) w godz. 12.00-15.00.
w siedzibie MPiPS w Warszawie, przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 (sala 107, I piętro).

Rejestracja na spotkania odbywa się poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.kapitalludzki.gov.pl/konferencje/kalendarz

W spotkaniu mogą wziąć udział wyłącznie przedstawiciele podmiotów uprawnionych do składania wniosków o dofinansowanie oraz partnerzy.

Zgodnie z regulaminem konkursu Wnioskodawcą (Liderem) w projekcie może być wyłącznie organizacja pozarządowa działająca na rzecz osób niepełnosprawnych. Partnerem w projekcie, zgodnie z kryterium dostępu, musi być co najmniej jedna jednostka naukowa lub „uczelnia i podmiot uczestniczący w kształceniu na poziomie wyższym” oraz co najmniej jedna organizacja pozarządowa działająca na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Wszelkie dodatkowe informacvje na temat spotkania na stronie www.power.gov.pl

 

Konferencje

inwalida

Stowarzyszenie Europartner Akademicki Klub Integracji Społecznej serdecznie zaprasza do udziału w konferencji międzynarodowej poświęconej tematyce podnoszenia aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych, realizowanej w ramach projektu PWP JESTEŚMY AKTYWNI ZAWODOWO.

Konferencja z udziałem przedstawicieli Partnera Ponadnarodowego – Fundacji GGzE z Eindhoven w Holandii, przedstawicieli jednostek publicznych wspierających aktywizację zawodową osób niepełnospranwych oraz organizacji pozarządowych działających w obszarze przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, odbędzie się w dn. 28 maja 2015 r. w Hotelu Sosnowe Zacisze w Kleosinie ul. Leśna 20.

Szczegółowy program konferencji znajdą Państwo TUTAJ.

Jednocześnie informujemy, iż zastrzegamy sobie prawo do zmiany planu konferencji, o czym będą Państwo na bieżąco informowani.

Serdecznie zapraszamy także do udziału w seminarium, które odbędzie się w dn. 29 maja 2015r., również w Hotelu Sosnowe Zacisze.
Seminarium poświęcone będzie dobrym praktykom wypracowanym przez Fundację GGzE poprzez realizację wsparcia w postaci Drabiny Udziału (Participation Ladder), aktywizującej zawodowo i społecznie osoby niepełnosprawne.W trakcie seminarium analizowane będą również poszczególne studia przypadków pod kątem wykorzystania polskiego prawodawstwa na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie obecności do dn. 22 maja 2015 r. pod nr tel. 570 994 220 lub na e-mail: biuro.europartner@gmail.com

Akcje, spotkania, wykłady

zdjecie marsz

Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Niepełnosprawnych Intelektualnie AKTYWNI i Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Waldemara Kikolskiego w Białymstoku, serdecznie zapraszają na XIII MARSZ GODNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I FESTYN INTEGRACYJNY  

w dniu 5 maja 2015 r w Centrum Białegostoku od godz.10.00 do 13.00.

Plan wydarzeń:

  • 9.30 – 10.00 Zbiórka w zaułku przy Instytucie Fizyki
  • 10.00 – 10.30 Marsz ulicą Lipową w kierunku Rynku Kościuszki
  • 10.30 – 13.00 Festyn integracyjny na Placu Miejskim przed Ratuszem

W programie między innymi:

  • Występy muzyczne, taneczne i wokalne
  • Prezentacje prac manualno-plastycznych wykonanych przez osoby niepełnosprawne
  • Stoiska informacyjno – promocyjne szkół, instytucji, organizacji
  • Miasteczko Dziecięce – gry i zabawy integracyjne dla najmłodszych i nieco starszych
  • Stoiska gastronomiczne – gorący bigos, wata cukrowa, popcorn, napoje

Impreza otwarta

Wszystkie atrakcje bezpłatne

UWAGA!
Zachęcamy do prezentowania się podczas festynu, udostępniamy lady wystawiennicze i krzesełka (kontakt tel: 502 484 316; 661 077 513, e-mail: aktywni@aktywni.bialystok.pl )

PLAKAT XIII MARSZ GODNOŚCI

Podlaskie Organizacje Pozarządowe

foto teatr

Projekt Nasza kreatywność „oto N” – Objazdowy Teatr Osób Niepełnosprawnych – sezon II” to współny projekt realizowany przez Caritas Diecezji Drohiczyńskiej wspólnie z Warsztatem Terapii Zajęciowej w Bielsku Podlaskim. Jego realizację rozpoczęto 16 marca 2015 r. i będzie trwał do końca roku.

Projekt powstał z myślą o tym, by zapewnić atrakcyjne, twórcze spędzenie wolnego czasu dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością poza domem i środowiskiem szkolnym. Działania przewidzniae w ramach projektu mają
włączyć jego uczestników do uczestnictwa w miejscowej kulturze jako twórców i wykonawców spektakli teatralnych skierowanych do grup rówieśniczych zarówno sprawnych jak i niepełnosprawnych.
Dzieci i młodzież dzięki temu poszerzą swoją edukację literacką z uwypukleniem profilaktyki uzależnień i zdrowego stylu życia.

„Wychowując i edukując dzieci i młodzież sprawną i niepełnosprawną przez teatr na zdrowych emocjonalnie, wrażliwych, kulturalnych, mądrych ludzi podkreślimy ich wkład w rozwój lokalnych działań kulturalnych. Dzięki temu wzbogacającimy ofertę kulturalną nie tylko miasta, powiatu ale również województwa. Działalność objazdowego teatru osób niepełnosprawnych planujemy na wiele lat, z myślą o powiększenie w przyszłości zarówno grupy teatralnej o dorosłe osoby z niepełnosprawnością oraz wzbogacenie repertuaru skierowanego dla dorosłych” – jak twierdzą pomysłodawcy i realizatorzy projektu.

Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku.

Więcej informacji na temat działalnośći Caritas Diezecji Drohiczyńskiej na www.drohiczyn.caritas.pl oraz www.facebook.com/CaritasDrohiczyn

O działaniach podejmowanych w ramach Warsztatów Terapii Zajęciowej w Bielsku Podlaskim: www.wtzbielskpodlaski.pl/