Konferencje

Fundacja Działań i Badań Społecznych „SocLab” zaprasza na konferencję „Seniorzy partycypują”, która odbędzie się 15 grudnia 2014 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego (ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, Białystok, piętro I, s. 115, godz. 9.30).

Celem konferencji „Seniorzy partycypują” jest rozpoczęcie dyskusji na temat potencjału seniorów jako aktywnych i świadomych swoich praw obywateli, ludzi aktywnych społecznie. W czasie spotkania będą przedstawione przykłady takiej aktywności, jak również działań wspierających osoby starsze z takich miast jak Poznań, Warszawa czy Gdynia. Opowiedzą o swoich pomysłach aktywizowania starszych przedstawiciele i przedstawicielki takich  organizacji  jak  Akademia  Plus  50  i  Uniwersytet  Trzeciego  Wieku  (Białystok), Fundacja „Zaczyn” (Warszawa), Stowarzyszenie Miasta w Internecie (Tarnów) czy ogólnopolskiego stowarzyszenia „mali bracia Ubogich.

Podczas konferencji zaprezentowany zostanie również raport z badań  Fundacji SocLab     na  temat  aktywności  społecznej  i  obywatelskiej  białostoczan  60+.  Jednym z elementów konferencji będzie również debata na temat kierunku i kształtu polityki senioralnej w województwie podlaskim i w Białymstoku.

Projekt   jest   współfinansowany   ze   środków   Ministerstwa   Pracy   i   Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Prosimy o przesłanie maila zwrotnego z podaniem imion i nazwisk osób zainteresowanych uczestnictwem w konferencji, nie później niż 11.12.2014 r.

Serdecznie zapraszamy!

 

Program konferencji można zobaczyć tutaj

Więcej informacji na stronie www.soclab.org.pl