Tańszy prąd dla firm. Szansa na składanie wniosków już minęła

Aż do północy w poniedziałek przedsiębiorcy, samorządowcy i szpitale mogły składać składać oświadczenia niezbędne do obniżenia rachunków za prąd w II półroczu 2019 r. Takie udogodnienie wprowadziła PGE Obrót i Enea. Nie mamy jeszcze szczegółowych danych, jak duże w ostatnich dniach było zainteresowanie, ale gdy tylko je otrzymamy – opublikujemy.

W poniedziałek upłynął termin, do którego wszyscy uprawnieni klienci, zgodnie ze znowelizowaną tzw. ustawą o cenach prądu, mogli składać oświadczenia, dające możliwość obniżenia cen energii w drugim półroczu do poziomu z 2018 roku. Jak się wstępnie dowiedzieliśmy, ruch w biurach obsługi był bardzo duży. Sprawa nie dotyczyła klientów indywidualnych (gospodarstw domowych), którzy mają niższe ceny energii z mocy prawa.

Zgodnie z ostatnią nowelizacją Ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, oświadczenia o „spełnieniu przesłanek dla dalszego utrzymania cen energii na poziomie 2018 roku” mogły złożyć następujące podmioty:
– mikro i mali przedsiębiorcy,
– szpitale,
– jednostki sektora finansów publicznych (w tym samorządy) i inne państwowe jednostki organizacyjne, nie posiadające osobowości prawnej.

Red. PP, fot. pixabay.com

Komentarze