Technik programista – w Białymstoku powstaje szkoła z nowym kierunkiem. To odpowiedź na potrzeby firm z braży IT

Absolwenci gimnazjów i szkół podstawowych mają do wyboru nowe zawody, a wśród nich bardzo poszukiwany na rynku pracy – technik programista. 1 września w Białymstoku ruszy nowy kierunek w nowo otwartej szkole. Rekrutacja już trwa.

Ministerstwo Edukacji Narodowej określiło nową klasyfikację zawodów szkolnictwa branżowego. W Dzienniku Ustaw opublikowane zostało rozporządzenie MEN z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. poz. 316). Na liście zawodów znalazł się technik programista. To odpowiedź na potrzeby firm z branży IT, które poszukają programistów niekoniecznie z wykształceniem wyższym, ale doskonale przygotowanych do pracy teoretycznie i praktycznie.

Podlaskie firmy aktywnie działające w Klastrze Technologicznym Infotech patronują nowej szkole, która ruszy w Białymstoku 1 września. To Technikum Programistyczne InfoTech – szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej.

Organem prowadzącym jest Fundacja Partnerstwo na Rzecz Rozwoju. Już rozpoczęła się rekrutacja i rozmowy z uczniami i rodzicami. Technikum programistyczne InfoTech ma kształcić praktycznie w zawodzie technik programista przy współpracy z firmami IT. Zajęcia specjalistyczne prowadzone będą przez zawodowców z firm tworzących klaster. Uczniowie odbywać będą praktyki zawodowe w firmach programistycznych. Szkoła dawać ma solidne wykształcenie ogólne i przygotowywać do zdania matury, by chętni mogli rozwijać swoje zainteresowania na studiach informatycznych.

Inicjatorzy powstania szkoły zgłosili do Ministerstwa Edukacji Narodowej szereg uwag do powstającej podstawy programowej nowego zawodu.

Doceniamy wolę Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Cyfryzacji uporządkowania sytuacji i określenia kwalifikacji oraz efektów kształcenia w zawodzie technik programista. Jednocześnie jako praktycy pracujący w firmach IT, prowadzący firmy IT, kształcący przyszłych programistów, chcemy zwrócić uwagę na kilka ważnych kwestii – tłumaczy Karol Przybyszewski, współtwórca technikum oraz doświadczony programista i menadżer z branży IT. – Celem kształcenia w zawodzie programista jest nauka programowania. Tam, gdzie jest to możliwe, należy do celów edukacyjnych używać jednego wybranego języka programowania – np. C# lub Python lub inny popularny, otwarty język programowania – przez cały okres kształcenia, aby skupić się na nauce technik programowania, a nie nauce wielu języków programowania. Zaproponowaliśmy także usunięcie z ram programowych modułu „Programowanie aplikacji desktopowych”. Rynek programowania aplikacji desktopowych jest mocno ograniczony i ciągle maleje.

Czekamy na rozporządzenie w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego. Z informacji przesłanych nam przez MEN wynika, że powinno ukazać się ono jeszcze w marcu. Mamy nadzieję, że nasze uwagi zostaną uwzględnione – mówi Adam Kamiński, koordynator Klastra Infotech.

Red. PP, fot. pixabay.com

Komentarze