Technotalent 2019 – szansa dla młodych, zdolnych ludzi z regionu. Zgłoś się

Od dzisiaj (10 września) można się zgłaszać do udziału w Konkursie Technotalent 2019. Ma on na celu wsparcie rozwoju uzdolnionych technicznie osób z regionu północno-wschodniej Polski (województwo podlaskie i warmińsko-mazurskie).

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest już na stronie: http://technotalenty.pl/konkurs2019/

– Nasz konkurs jest jedynym tego typu w Polsce północno-wschodniej, przez lata wypracowaliśmy już trwałą wartość – powiedział na dzisiejszej konferencji inaugurującej szóstą edycje konkursu Adam Walicki z Fundacji Technotalenty, głównego organizatora projektu. – Ideą konkursu jest podniesienie poziomu i lepsze wykorzystanie potencjału regionu.

Współorganizatorami są: Izba Przemysłowo-Handlowa w Białymstoku oraz PKO Bank Polski. Projekt jest realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

– Nie  chodzi jedynie o to, by wspierać młodych ludzi – dodał Marek Siergiej, prezes firmy Promotech i członek kapituły konkursu. – Chodzi o to, aby zasilić firmy polskie ambitnymi, utalentowanymi ludźmi.

Konferencja odbyła się na Politechnice Białostockiej. W tegorocznym konkursie Fundacja Technotalenty współpracuje z 3 uczelniami wyższymi w Białymstoku: poza PB z Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku oraz Wyższą Szkołą Finansów i Zarządzania w Białymstoku.

– Politechnika Białostocka wie, jak ważna jest komercjalizacja projektów badawczych – powiedział Tomasz Stypułkowski, prezes Instytutu Innowacji i Technologii PB. – Konkurs Technotalent pozwala na przegląd i wyłonienie najbardziej perspektywicznych pomysłów.

O tym, że warto wziąć udział w konkursie, przekonywała Ewelina Brzozowska, laureatka jego ubiegłorocznej edycji.

– Konkurs  Technotalent daje możliwość realizacji pomysłu i ułatwia kontakt z biznesem, żeby wprowadzić pomysł na rynek – stwierdziła.

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie, studenci, doktoranci i absolwenci szkół średnich oraz wyższych w wieku od 18 do 35 lat. Do udziału w konkursie mogą się zgłaszać osoby indywidualne lub zespół, wypełniając krótki formularz i udostępniając film lub prezentację swoich projektów. Pula nagród (nie licząc nagród specjalnych) to 53 tys. zł.

W jednym formularzu zgłoszeniowym uczestnik może zgłosić projekt do dowolnej liczby kategorii. Prezentacja projektu może zawierać informacje np. sposób działania projektu, analizę otoczenia, analizę finansową, badanie rynku itp.

Prace konkursowe czyli filmy i prezentacje, przeanalizują kapituły konkursowe złożone z przedstawicieli firm, uczelni oraz instytucji wspierających konkurs. Kapituły wyłonią pięciu finalistów w każdej kategorii konkursowej oraz ostatecznych zwycięzców konkursu.  Zwycięzcy w każdej kategorii Konkursu Technotalent 2019 otrzymają nagrodę specjalną ufundowaną przez Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania. Nagrodą jest 2-dniowe profesjonalne szkolenie Akademia Zarządzania Talentami.

Każdy uczestnik konkursu ma szansę na udział w specjalnym programie wsparcia uzdolnionych osób z regionu północno-wschodniej Polski realizowanym przez Fundację Technotalenty i firmy partnerskie fundacji.

 

Kategorie konkursowe:

TECHNIKA – pomysł lub projekt nowego wynalazku/produktu/usługi, który jest nowym rozwiązaniem technicznym związanym z wykorzystaniem nowoczesnej technologii.

WYZWANIE SPOŁECZNE – idea, koncepcja pracy, rozwiązanie technologiczne, które w perspektywie będzie wpływać pozytywnie na zachowania społeczne, gospodarcze, edukacyjne, proekologiczne, kulturowe oraz inne.

BIZNES – projekt lub pomysł o wysokim potencjale komercjalizacji, w którym wykorzystywana jest nowoczesna technologia.

TECHNOTALENT POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ 2019 – projekt badawczy realizowany w środowisku uczelni. Konkurs skierowany jest do studentów, absolwentów, doktorantów Politechniki Białostockiej oraz do jej pracowników.

TECHNOTALENT UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W BIAŁYMSTOKU 2019 – projekt badawczy realizowany w środowisku uczelni. Kategoria skierowana do studentów, absolwentów, doktorantów i pracowników Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

DESIGN – pozwala na zgłoszenie projektów z różnych dziedzin – mody, architektury, urbanistyki, wzornictwa przemysłowego czy webdesign. Jest to działanie, które wynika z zainteresowania młodych ludzi projektami wzorniczymi.

Zgłoszenia przyjmowane są do 15 października. Uroczysta gala odbędzie się 10 grudnia.

 

Red. PP, fot.: Politechnika Białostocka

 

 

Komentarze