Tłumaczenia przysięgłe

Współcześnie na rynku nie brakuje firm, biur czy też agencji zajmujących się profesjonalnym tłumaczeniem ważnej rangi dokumentów. Niezwykle istotne są tłumaczenia przysięgłe, których to może dokonywać tylko i wyłącznie posiadający specjalne uprawnienia – tłumacz przysięgły.

Wiele ważnych dokumentów wymaga odpowiedniego tłumaczenia zwykłego czy też przysięgłego. Pierwsze tłumaczenia są dokonywane wówczas, gdy dokumenty nie muszą być poświadczone pieczęcią tłumacza przysięgłego. Jak wynika z praktyki, zdecydowana większość dokumentów, które okazywane są przez petentów w urzędach czy instytucjach państwowych wymagają przysięgłego tłumaczenia.

Jeśli tłumaczenie dokumentów wymaga tłumaczenia przysięgłego, to wówczas warto zwrócić uwagę na wymogi urzędu, w którym zostaną one złożone. Otóż większość instytucji w naszym kraju wymaga tłumaczenia z oryginału, a nie z kopii.

Na czym polega tłumaczenie przysięgłe

Tłumaczenia te powszechnie nazywane są uwierzytelnionymi lub też poświadczonymi. Takie tłumaczenia dokumentów mogą mieć charakter prawny lub też urzędowy. W tym przypadku czynności związane z tłumaczeniem mogą być wykonane tylko i wyłącznie przez tłumacza przysięgłego, który to jest osobą w pełni wiarygodną nie tylko pod względem językowym lecz także merytorycznym.

Tłumaczenia przysięgłe pisemne są zawsze sporządzane w postaci wydruku, który to jest opatrzony odpowiednią pieczęcią biura tłumaczeń. Zawiera ona informacje takie jak: imię i nazwisko tłumacza, nazwę języka na jaki przekłada tłumacz dokumenty oraz numer jego pozycji na liście tłumaczy.

Każdy tłumacz przysięgły posiada uprawnienia do tłumaczenia dokumentów na rzecz osób prywatnych jak i ważnych organów państwowych wśród których można wymienić: sądy, policję czy prokuraturę.

Tego typu usługi dają klientom gwarancję zachowania dogłębnej wierności tłumaczonego tekstu, gdyż tłumaczenia zawsze dokonuje osoba, która zdała wymagany egzamin ustny oraz pisemny z umiejętności przekładania tekstów z języka polskiego na język obcy i odwrotnie przed Państwową Komisją Egzaminacyjną. Każdy tłumacz przysięgły jest również zobowiązany do złożenia przed Ministrem Sprawiedliwości ślubowania dotyczącego sumiennego wykonywania poszczególnych zadań, kierowania się w pracy zawodowej uczciwością, a także dochowania tajemnicy zawodowej.

Jakie dokumenty wymagają tłumaczenia przysięgłego?

W polskim prawie jest wyszczególnionych mnóstwo dokumentów, które to wymagają pisemnego tłumaczenia przysięgłego. Wśród wielu z nich można wymienić:

– osobiste dokumenty wydane w państwie polskim lub zagranicą

– zgodę na wyjazd małoletniego dziecka z kraju

– skrócone i pełne akty urodzenia, zgonu

– świadectwa zawierania związków małżeńskich

– paszporty, legitymacje

– pozwolenie na wykonywanie określonej pracy zagranicą

– dowody osobiste, testamenty oraz orzeczenia sądowe

– świadectwa przebiegu studiów, certyfikaty oraz dyplomy

– dokumenty samochodowe wśród których można wymienić: umowę kupna, dowód rejestracyjny i świadectwo homologacji samochodu

– dokumenty ZUS, US, zaświadczenia lekarskie oraz wiele innych

Oprócz tłumaczeń pisemnych bardzo często dokonywane są tłumaczenia ustne. Czynności te mają miejsce w wielu postępowaniach sądowych i na policji oraz w czasie różnorodnych spotkań u notariusza. Forma ustna tłumaczeń jest również często stosowana podczas zawierania ślubów cywilnych czy umów międzynarodowych.

Komu można zlecić tłumaczenia przysięgłe online?

Obecnie na rynku prosperuje wiele firm świadczących usługi w tym zakresie. Wysoką jakość świadczonych usług gwarantuje duże doświadczenie pracowników poszczególnych firm. W wielu z nich oprócz tradycyjnych zleceń, zgłaszanych osobiście w firmie przez klientów, bardzo często przyjmowane są zlecenia na tłumaczenia przysięgłe online. Profesjonalne biura tłumaczeń gwarantują klientom nie tylko ekspresowe tempo realizacji wyceny dokumentu lecz także korzystne ceny za świadczone usług. Internetowe biura tłumaczeń zapewniają swym klientom pełną poufność oraz dyskrecję. Ponadto gwarantowane jest bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych.

Wyspecjalizowani tłumacze potrafią bez problemu przetłumaczyć nawet najbardziej skomplikowane dokumenty, gdyż świetnie orientują się w systemie prawnym poszczególnych państw oraz znają ich kulturę i obyczaje.

Artykuł partnerski

Komentarze

Warning: Use of undefined constant php - assumed 'php' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/fkfut/domains/przedsiebiorczepodlasie.pl/public_html/wp-content/themes/milkit/single.php on line 34