To będzie inspirujące wydarzenie skierowane do kobiet: zbliża się Forum Kobiet Podlasia

Forum Kobiet Podlasia to pierwsza i jedyna na terenie województwa podlaskiego inicjatywa, której zadaniem jest integracja środowisk kobiecych w celu zwiększania aktywności i sprawczości kobiet w obszarach gospodarczym, społecznym, publicznym i politycznym. Odbędzie się w dniach 21 – 22 października 2022 r. w hotelu Traugutta3 w Białymstoku.

Forum skupia się na misji szeroko pojętej edukacji i aktywizacji kobiet, przyczyniania się do wzrostu świadomości społeczeństwa na temat roli i wpływu kobiet oraz nieustannego poszukiwania, wdrażania i promowania programów i rozwiązań generujących wzrost kompetencji kobiet.

Zobowiązaniem Forum wobec środowisk kobiecych jest solidaryzowanie się we wspólnych działaniach, praca na rzecz osiągania najwyższych standardów, szacunek dla różnorodności oraz tworzenie takich możliwości rozwoju dla kobiet, które pozwalają w pełni zagospodarować ich talenty i potencjał.

Forum Kobiet Podlasia jest swego rodzaju fundacją na rzecz kobiet, podejmującą aktywne działania na rzecz zdrowia i dobrobytu kobiet oraz zwiększenia ich szans na uzyskanie bądź poprawę niezależności ekonomicznej. Forum czerpie z bogactwa kultury Podlasia jako swego dziedzictwa i równolegle kreuje i realizuje swoje działania w duchu nowoczesności.

Forum jest organizacją odpowiedzialną społecznie i kierującą się etyką. Ma aspiracje, by stale być organizacją, która będzie naśladowana jako wzorzec sukcesu.

Forum zostało zainicjowane przez organizacje: Stowarzyszenie 100-lecie Kobiet, Era Nowych Kobiet Podlaskie, Podlaskie Stowarzyszenie Właścicielek Firm Klub Kobiet Biznesu, Sukces Pisany Szminką – Sukces to Ja, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podlaskie Centrum.

Liderka aktywności społecznej to kobieta wywodząca się i działająca na rzecz rozwoju województwa podlaskiego, wyróżniająca się w obszarach swojej działalności zawodowej bądź społecznej na tle innych. Cechująca się odwagą, odpowiedzialnością i postawą lifelong learning. To inspiratorka rozwoju, pasjonatka pracy z innymi, kreatorka, która nieustannie poszukuje pomysłów na ulepszanie otaczającej ją rzeczywistości i wdraża efektywnie te pomysły w praktykę, osiągając sukces. To osoba zmieniająca Podlasie na lepsze.

Tytuł ma charakter honorowy i jest nadawany corocznie osobom fizycznym. Celem jest dostrzeżenie i uznanie osiągnięć wyjątkowych Podlasianek. Przyznanie tytułu liderki aktywności społecznej to z jednej strony wyróżnienie postawy i osiągnięć zdobywczyni nagrody, z drugiej zaś – promowanie jej osoby i popularyzowanie jej intelektualnego i społecznego dorobku w danej dziedzinie. Wyróżnia się za ponadprzeciętne osiągnięcia, wybitne kompetencje i wysokie standardy etyczne. Kapituła korzysta z bezprecedensowej metodologii oceny kandydatek, zapewniającej bezstronną i merytoryczną ocenę na każdym z etapów konkursu.

Red. PP, fot. pixabay.com

PROGRAM_FORUM KOBIET PODLASIA

Komentarze