Top Inwestycje Komunalne Polski Wschodniej 2015

Rozpoczął się konkurs „Top Inwestycje Komunalne Polski Wschodniej”. Zgłoszenia przyjmowane są do 20 lipca. Zgłosić do konkursu może się jednostka samorządu terytorialnego lub jednostka odpowiadająca za inwestycję.

Konkurs ma za zadanie wskazanie tych inwestycji komunalnych, które najbardziej przyczyniły się do rozwoju gospodarki, regionu i mieszkańców Polski wschodniej.

Można zgłaszać projekty, które zasługują na miano najciekawszych inwestycji zrealizowanych z terenu pięciu województw: podlaskiego, lubelskiego, warmińsko-mazurskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego.

Organizatorzy: Grupa PTWP oraz Portalsamorzadowy.pl

Konkurs TOP INWESTYCJE KOMUNALNE POLSKI WSCHODNIEJ dotyczy inwestycji oddanych do użytku lub w szczególnych przypadkach oddanych do użytku przynajmniej w 50 procentach na dzień zgłoszenia (np. planowana kanalizacja może np. liczyć 50 km, jeśli oddane jest 25, inwestor może brać udział), zrealizowanych przez samorządy, spółki komunalne lub inne podmioty, nad którymi faktyczne władztwo sprawuje JST. Chodzi o inwestycje zakończone nie wcześniej niż w 2014 roku. Udział w konkursie jest darmowy, bezpłatny jest też udział w Wschodnim Kongresie Gospodarczym w Białymstoku, podczas którego odbędzie się gala finałowa Top Inwestycji Polski Wschodniej 2015.

Jak należy się zgłosić do konkursu?

Na kandydatury z opisem charakteru inwestycji i uzasadnieniem – dlaczego właśnie to przedsięwzięcie powinno być nagrodzone – czekamy do 20.07.2015 r.

Dokumentację/zgłoszenie do konkursu (nie ma formularza) wraz ze zwięzłym uzasadnieniem odnoszącym się do kryteriów należy przesłać mailowo na adres topinwestycje@portalsamorzadowy.pl lub listownie. Do zgłoszenia powinny być dołączone fotografie cyfrowe.

Zgłoszenia należy przysyłać na adres mailowy topinwestycje@portalsamorzadowy.pl z dopiskiem w tytule maila „Konkurs, Polska Wschodnia” lub listownie na adres redakcji:

Grupa PTWP SA, Portalsamorządowy.pl,
ul. Piotra Ściegiennego 3,
40-114 Katowice

z dopiskiem „Konkurs, Polska Wschodnia”.

Źródło informacji: portalsamorzadowy.pl

Komentarze