Ujawniono miliard złotych uszczupleń w VAT. Podlaska KAS podkreśla rosnącą skuteczność

sdr

Tylko przez pierwsze dwa lata działania Krajowej Administracji Skarbowej w województwie podlaskim kwota wykrytych uszczupleń w zakresie przestępczości dotyczącej podatku VAT, w tym tzw. przestępstw karuzelowych, wniosła miliard 65 milionów złotych.

Ujawnione uszczuplenia w podatku VAT w Podlaskiem to 240 mln zł za 2017 r. i aż 825 mln zł za 2018.

Z roku na rok kontrole zarówno celno – skarbowe, jak i podatkowe są coraz bardziej efektywne. Spada ich liczba, a odsetek kontroli wykazujących nieprawidłowości rośnie, co oznacza, że KAS lepiej typuje podatników do kontroli. I tak: w 2016 r. przeprowadzono 398 postępowań, których wynikiem były wpływy do budżetu na kwotę 76,4 mln zł. W 2017 zlecono 235 postępowań, a suma wpłat wyniosła 76,88 mln zł. Z kolei w 2018 liczba postępowań spadła do 195, ale wpłaty dokonano na poziomie 100,6 mln zł.

Liczba kontroli w ostatnich trzech lat przedstawia się następująco:

* 2016 r. – 1273;

* 2017 r. – 990;

* 2018 r. – 884.

Odsetek kontroli podatkowych wykazujących uszczuplenia:

* 2016 r. – 84 proc.;

* 2017 r. – 85 proc.;

* 2018 r. – 89 proc.

Jak informują nas przedstawiciele Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku, na wzrost efektywności kontroli wpływa m.in. lepsza komunikacja i rozbudowane możliwości korzystania z analizy informacji, a także optymalne wykorzystanie dostępnych zasobów kadrowych i organizacyjnych. Przekłada się to na skuteczne działania w zakresie zwalczania przestępczości ekonomicznej i likwidacji szarej strefy, zarówno w „dużych” sprawach wykrytych przez pracowników i funkcjonariuszy podlaskiej KAS, jak i dotyczących zwalczania szarej strefy w obrocie paliwami, przemytu czy zwalczania nielegalnego hazardu.

Wysokość wpływów budżetowych z PIT, CIT i VAT w województwie podlaskim w 2018 roku wyniosła 3,188 mld zł, czyli o 240 mln zł więcej niż rok wcześniej, co daje 8-proc. wzrost – wskazuje Wojciech Orłowski (na zdjęciu drugi od prawej), dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku.

1 marca minęły dwa lata od powstania Krajowej Administracji Skarbowej.

Na przełomie lutego i marca 2019 r. nasz region odwiedził nadinspektor Piotr Walczak (na zdjęciu pierwszy z prawej), podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, zastępca szefa KAS.

Jednym z ważnych powodów mojej wizyty w województwie podlaskim jest spotkanie przedstawicieli Centrum Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej w Środowisku Elektronicznym „Cybercentrum”, podczas którego dyskutowaliśmy o walce z szeroko rozumianą przestępczością w internecie – powiedział Walczak.

Podczas spotkania przedstawicieli „Cybercentrum”, podsumowano także wyniki działań centrum za ubiegły rok oraz dyskutowano na temat bieżących prac i planów związanych ze zwalczaniem przestępczości, a także zapewnieniem bezpieczeństwa ekonomicznego Polski z uwzględnieniem specyfiki naszego regionu.

Województwo podlaskie ma się czym pochwalić, jeżeli chodzi o działania realizowane w 2018 roku, takie jak walka z karuzelami VAT, likwidacja fabryk produkujących nielegalne wyroby tytoniowe czy uszczelnienie rynku paliwowego. A pamiętać należy, że działania dotyczące np. zwalczania przestępczości ekonomicznej realizowane są z sukcesami przez pracowników i funkcjonariuszy podlaskiej KAS nie tylko na terenie Podlasia, ale i w innych regionach kraju – podkreślił nadinspektor Piotr Walczak.

Minister oraz przedstawiciele Ministerstwa Finansów spotkali się z funkcjonariuszami Oddziału Celnego w Bobrownikach oraz zapoznali się infrastrukturą przejścia, technologią odpraw i natężeniem ruchu granicznego.

Odbyło się również spotkanie z delegacją Kryminalnej Służby Celnej Republiki Litwy, na którym poruszono m.in. temat wspólnego systemu identyfikacji tablic rejestracyjnych.

Piotr Walczak

Komentarze