Ultranowoczesne. Błyskawiczne. Wartościowe.

 

 

Zapraszamy do przeczytania wywiadu z wiceprezesem Fundacji Rozwiązania HR – Krzysztofem Mnichem.

Wywiad ukazał się w dodatku specjalnym do Kuriera Porannego pt. „Podlaska Złota Setka Przedsiębiorców” 2014. Dodatek ten zawiera prezentacje wybranych przedsiębiorców z Podlasia, łącznie z laureatami konkursu. Wywiad przeprowadził Tomasz Mikulicz, dziennikarz Kuriera Porannego.

 

Dlaczego tych trzech słów użył Pan opisując oferowane przez Państwa usługi? 

Krzysztof Mnich, wiceprezes Fundacji Rozwiązania HR: 

Dlatego, że najtrafniej określają to, co dajemy firmom. Ultranowoczesne, bo są to najnowocześniejsze rozwiązania i metody zarządzania zasobami ludzkimi w skali europejskiej. Błyskawiczne – w porównaniu do metod  obecnie stosowanych. Wartościowe, bo są nieocenione jako inwestowanie w człowieka, a do tego zaoszczędzają bezcenny czas i pieniądze.

Usługi z dziedziny kadr, dające oszczędności? Mógłby Pan to rozwinąć? 

Jak najbardziej, wyjaśnię to na przykładzie. Dajemy firmie nowoczesne narzędzia do analizy  kompetencji, zasobów i możliwości pracowników, które w kilka dni prześwietlają drobiazgowo obszar, w którym istnieje problem i dają konkretne rozwiązanie. Prosta kalkulacja – płacę za usługę i oszczędzam czas na pomnażanie zysków firmy. Nie mówiąc już o tym, że część z naszych usług można wrzucić w koszty, obniżając podatek dochodowy, np. szkolenia i kursy, aplikacje on-line i produkty IT.

 W jakim celu powstała Fundacja? 

Zarówno ja, jak i pozostali fundatorzy Fundacji, mieliśmy wspólną wizję rozwoju Podlasia poprzez inwestycje w ludzi. Naszym najważniejszym celem jest zaszczepianie firmom nowych idei i rozwiązań w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi. Chcemy zniwelować stereotyp podlaskiego pracownika – by nie kojarzył się z pracownikiem najtańszym, ale z dobrze wykwalifikowanym. Chcemy, by przedsiębiorstwa z naszego obszaru rywalizowały w Polsce jakością pracowników.

Z tego, co wiem, bierzecie także udział w projekcie PARES? 

Tak, jesteśmy uczestnikami projektu Podlaska Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej, realizowanego przez Stowarzyszenie Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej, we współpracy z powiatem bielskim, powiatem białostockim, Europejską Fundacją Odnowy i Rozwoju Terytorialnego, a także Fundacją Biznes i Prawo. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. To największy projekt POKL w historii Podlasia, skierowany jest do organizacji pozarządowych. Jego wartość opiewa na kwotę blisko 6 mln zł. Dzięki wsparciu z projektu mogliśmy m.in. stworzyć stronę internetową, kupić rollupy czy wydrukować wizytówki.

HR to z angielskiego Human Resources, czyli zasoby ludzkie. Firmy rzadko mają na swojej liście płac specjalistę z tej dziedziny, który prowadziłby rekrutacje na wolne stanowiska pracy. 

Znacznie tańszym i efektywniejszym rozwiązaniem jest korzystanie – jeśli zajdzie taka potrzeba – z usług zawodowych rekruterów. Mamy odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje, by znaleźć najlepszą osobę na dane stanowisko. Bezwzględnie rekruterem powinien być ktoś, kto ma zbliżone lub wyższe kompetencje w stosunku do osób ubiegających się o pracę. Na przykład, jeśli szukamy dyrektora, rekruterem jest osoba mająca doświadczenie w zarządzaniu zespołem pracowników. W firmach z reguły rekrutacją zajmują się pracownicy bądź prezesi, poświęcając swój cenny czas na ten proces, a ponieważ nie zajmują się rekrutacją zawodowo, nie mają pewności, czy osiągną pożądany efekt, czy znajdą odpowiednią osobę.

Jakie usługi, oprócz prowadzenia rekrutacji macie Państwo w swojej ofercie? 

Oferujemy szkolenia skierowane do firm produkcyjnych. Warto podkreślić, że szkolenia są skierowane do całej kadry zarządzającej. Nie szkolimy jedynie dyrektorów i kierowników, ale też mistrzów i brygadzistów. Są to osoby posiadające różny stopień wykształcenia – od zawodowego, poprzez średnie techniczne, do wykształcenia wyższego. Są to praktycy, których nie interesuje słuchanie teorii, oni sprawdzają się w działaniu, wykonywaniu konkretnych zadań.

Czy Wasze szkolenia różnią się czymś od oferty innych firm? 

Zdecydowanie. Prezentujemy nowoczesne podejście do szkoleń, bo wiemy, jak nieefektywne jest bierne uczestnictwo w wykładach. Używamy więc metody couchingu grupowego oraz wspieramy cały proces indywidualnymi sesjami coachingu zawodowego. Aby to wyjaśnić, pozwolę sobie oddać głos szkoleniowcom.

Bartłomiej Jędrak, trener świadczący usługi dla Fundacji Rozwiązania HR: 

Prowadzimy szkolenia w oparciu o bardzo specyficzną metodę. Stawiamy na zajęcia warsztatowe, pracę grupową z maksymalnym zaangażowaniem każdego z uczestników. Zwykle ludzie są tym zaskoczeni i początkowo nie potrafią się przełamać, ale jeśli pozwolimy wszystkim się wygadać, powstaje dobra atmosfera do swobodnej wymiany myśli.

Mariusz Malinowski, trener pracujący w Fundacji: 

Z każdym uczestnikiem zostaje przeprowadzona rozmowa, podczas której dowiadujemy się, jak dana osoba widzi siebie w firmie, jakie ma aspiracje, zdolności itd. Po szkoleniach przedstawiamy naszemu klientowi raport z zauważonych problemów z opisanymi sposobami ich rozwiązania. Firma uzyskuje kompleksowe informacje m.in. o tym, w jakich pracowników powinno się inwestować, którzy są urodzonymi liderami, jak powinno się ich motywować do pracy itd.

W takim razie jest to proces wspierający wewnętrzną rekrutację i awanse wewnątrz firmy? 

Dokładnie tak.

Ktoś może jednak powiedzieć: „Po co firmy mają wydawać pieniądze na szkolenia? Niech zwiększą płace. Motywacją będą podwyżki”. 

Wszyscy wiemy że to nie działa w ten sposób. Wiemy też, że apetyt rośnie w miarę jedzenia. A pracownik i firma musi być konkurencyjna, gdyż na rynku globalnym szybko znajdzie się ktoś bardziej efektywny. Otrzymana podwyżka to krótkotrwała satysfakcja.

Czyli szkolenia rozwijają potencjał zawodowy? 

Zgadza się. Często szkoliliśmy osoby, które już posiadają duży zasób wiedzy i doświadczenia. Jednak poza wiedzą liczy się chęć jej wykorzystywania na potrzeby firmy. Wtedy dopiero zwiększa się i wydajność pracownika i motywacja do pracy. Dzięki coachingowi pracujemy skutecznie nad zmianą postaw, zaczynamy więc od samych fundamentów.

Ważnym aspektem Państwa działalności jest też wdrażanie rozwiązań IT? 

Tak, te rozwiązania pomagają w racjonalizacji kosztów, poprawiają jakość pracy, usprawniają komunikację na polu przełożony – podwładny itd. Dzięki tym aplikacjom potrafimy w bardzo krótkim czasie zdiagnozować przyczyny występowania problemów w danej firmie.

Jak dużo czasu Wam to zajmuje? 

Zajmuje nam to do dwóch dni, podczas gdy tradycyjnymi metodami jest to proces, który trwa od kliku do kilkunastu tygodni. Takim właśnie narzędziem jest Mapa Organizacji. Czytelne rozrysowanie sytuacji na mapie sprawia, że widzimy jak funkcjonuje przedsiębiorstwo, możemy postawić diagnozę, zaproponować zmiany. I to jest jedna z usług, które można wrzucić w koszty prowadzenia działalności gospodarczej, gdyż jest to aplikacja on-line.

Kto w praktyce korzysta z Mapy Organizacji? 

W ramach niedawno zakończonej rekrutacji zatrudnialiśmy dyrektora zarządzającego, który miał przejąć zakład od właścicieli tworzących firmę od podstaw. Dzięki naszej szybkiej analizie, jeszcze przed zatrudnieniem, kandydaci na stanowisko dyrektora mogli zaproponować zmiany, opierając się na wynikach Mapy Organizacji. W efekcie awansowano trzy osoby na stanowiska kierownicze, uproszczono przepływ decyzji, oraz wyodrębniono dział sprzedaży, magazynu i marketingu.

Czy to jest to samo narzędzie, które wykorzystała telewizja Polsat i telefonia Plus do fuzji? 

Dokładnie tak, a my jesteśmy oficjalnym partnerem twórcy aplikacji. Mapa Organizacji pozwoliła – w przypadku wspomnianej fuzji – między innymi do większej integracji pracowników obu zespołów.

Dziękuję za rozmowę. 

Krzysztof Mnich – wiceprezes Fundacji Rozwiązania HR.

Posiada wykształcenie prawnicze i menedżerskie z zakresu zarządzania zasobami ludzkmi. Ekspert w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej oraz w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ukończył uczelnię Leona Koźmińskiego – MBA dla kadry HR. Certyfikowany Project Manager IPMA.

 

Kontakt:

Fundacja Rozwiązania HR

ul. Warszawska 44/1 (II piętro)

15-077 Białystok

Tel/fax 85 732 02 58 lub 794 000 782

 

www.rozwiazaniahr.com.pl

biuro@rozwiazaniahr.com.pl

 

Komentarze