Uniwersytet awansuje w zestawieniu uczelni wyższych

Uniwersytet w Białymstoku znalazł się w czterdziestce najlepszych polskich szkół wyższych według najnowszego rankingu wydawnictwa Perspektywy. Białostocka uczelnia zajęła 36. miejsce. To spory awans w porównaniu do lat ubiegłych. W 2019 roku miała 39. pozycję, w 2018 – 46. UwB w tegorocznym zestawieniu wyprzedził takie uczelnie, jak Uniwersytet Szczeciński czy Uniwersytet Rzeszowski.

– Bardzo mnie cieszy ten awans. Od kilku lat systematycznie poprawiamy pozycję w rankingu. Dobrze wypadamy zwłaszcza w kryteriach związanych z nauką, a jak wiadomo dobra jakość badań i publikacji naszych naukowców przekłada się na wysoki poziom dydaktyki. To też bardzo dobry prognostyk przed czekającą nas za 2 lata ewaluacją, w której na wyniki naukowe kładziony będzie szczególny nacisk – podkreśla prof. Robert Ciborowski, rektor Uniwersytetu w Białymstoku.

Uczelnia najlepiej wypada w grupie kryteriów obiektywnych.

W zestawieniu związanym z publikacjami (ich liczba, jakość i cytowanie) uniwersytet zajął bardzo wysoką 5. pozycję. To awans o jedno oczko w porównaniu z ubiegłorocznym rankingiem.

Bardzo dobrze została też oceniona efektywność naukowa UwB (to m.in. pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych na badania, rozwój kadry, nadawanie stopni naukowych). W tym zestawieniu jest 12. miejsce w Polsce.

Podlaska uczelnia znalazła się również w pierwszej czterdziestce uczelni akademickich pod względem umiędzynarodowienia. Co ważne, w porównaniu z ubiegłym rokiem, awansowała o kilka pozycji w takich kryteriach, jak potencjał naukowy czy innowacyjność.

Słabiej UwB wypada w kryteriach zależnych od subiektywnych ocen kadry akademickiej innych polskich uczelni oraz pracodawców firm z całej Polski.

W zestawieniu samych uniwersytetów największa podlaska uczelnia znalazła się w środku stawki. Zajęła, podobnie jak rok temu, 12. miejsce na 21 możliwych.

Ranking Szkół Wyższych wydawnictwa Perspektywy został opublikowany już po raz 21. Jak podkreślają jego organizatorzy uwzględnione zostały zmiany wprowadzone ustawą „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” z 20 lipca 2018 roku.

Źrodło i fot.: uwb.edu.pl

Komentarze