Urząd otwiera współpracę z uczelnią i celuje we wspieranie przemysłu

Politechnika Białostocka i Okręgowy Urząd Miar w Białymstoku mają współpracować. Kilka dni temu podpisały w tej sprawie list intencyjny. Umowa zakłada świadczenie usług badawczych oraz wspólne działania na rzecz podnoszenia poziomu wiedzy metrologicznej, w szczególności w obszarze metrologii naukowej, prawnej i przemysłowej. Metrologia to „serce przemysłu: i bezpieczeństwo obrotu gospodarczego. Nauka pomoże dokładniej mierzyć „strażnikom metra i kilograma” z urzędu miar.

Trudno sobie wyobrazić jakąkolwiek uczelnię techniczną bez metrologii. Każdy eksperyment wymaga pomiaru. Dlatego bardzo się cieszę, że doszło do tego porozumienia – powiedział prof. dr hab. inż. Lech Dzienis, rektor Politechniki Białostockiej.

Porozumienie zakłada m.in. przyjmowanie przez OUM studentów PB na praktyki, prowadzenie wspólnych badań czy popularyzowanie wiedzy w obszarze metrologii.

Ta intensywna współpraca ma być nie tylko w części badawczo-rozwojowej, u nas ona się zmienia w praktykę, w to, co robimy – podkreślił dr hab. inż. Radosław Wiśniewski, prezes Głównego Urzędu Miar.

Porozumienie otwiera płaszczyznę, której brakowało, płaszczyznę współpracy z nauką, a w dalszej perspektywie będzie to współpraca z przemysłem, bo przecież nasze działania powinny być ukierunkowane na wspieranie przemysłu – dodał Mirosław Wnorowski, p.o. dyrektora okręgowego Urzędu Miar w Białymstoku.

Pierwsze wspólne przedsięwzięcia planuje jesienią tego i w przyszłym roku. Przedstawiciele instytucji przygotowali konkurs dla szkół ponadpodstawowych, a razem ze studentami będą pracować nad automatyzacją i informatyzacją stanowisk pomiarowych.

Chodzi o to, by stanowiska przy pomocy studentów i naukowców z Politechniki Białostockiej były dokładniejsze i bardziej nowoczesne – wyjaśniał Mirosław Wnorowski.

Okręgowy Urząd Miar w Białymstoku to najmłodszy w Polsce ośrodek Głównego Urzędu Miar – działa od stycznia 2019 roku. Umowa intencyjna z Politechniką Białostocką jest pierwszą tego typu podpisaną przez białostocki OUM.

Red. PP, fot. PB

Komentarze