Uwaga, zmiany w prawie: opłaty za torebki foliowe i obowiązkowy wpis do rejestru BDO

Od 1 września przedsiębiorcy prowadzący firmy handlu detalicznego lub hurtowego mają nowe obowiązki. To zmiany w kwestii opłat za torby foliowe i obowiązkowy wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO).

Obecnie opłatę recyklingową pobiera się od nabywców za każdą torbę z tworzywa sztucznego, oprócz tzw. „zrywek” oferowanych wyłącznie ze względów higienicznych (toreb o grubości mniejszej niż 15 mikrometrów).

Stawka opłaty recyklingowej to 20 groszy za jedną sztukę dla toreb z tworzyw sztucznych.

Oprócz tego wszyscy przedsiębiorcy prowadzący jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową, są obowiązani do złożenia wniosku o wpis do BDO. Jest to rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Wpis składa się bepłatnie, do marszałka województwa, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu. Przedsiębiorcy mają na to czas do 31 grudnia 2019 r.

Wniosek powinien zawierać:

  1. wypełniony formularz rejestrowy (jedynie Dział I, pozostałe dane należy zaktualizować po 1 stycznia 2020 r., kiedy uruchomiony zostanie elektroniczny wniosek rejestrowy),
  2. oświadczenie do wniosku o wpis.

Formularz rejestrowy można opatrzyć dopiskiem: „Przedsiębiorca prowadzący jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego”.

Jak podaje Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, wszelkie szczegółowe informacje dostępne są pod nr telefonu: 85 66 54 192.
Więcej informacji na www.wrotapodlasia.pl.

Źródło: www.wrotapodlasia.pl,
fot. pixabay

Komentarze