UwB będzie rozwijać przedsiębiorczość uczniów

Uniwersytet w Białymstoku zdobył dofinansowanie kolejnego projektu w programie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „Uniwersytet Młodego Odkrywcy”. Tym razem kompetencje będą rozwijać uczniowie szkół podstawowych, na przykład w zakresie kreatywności, innowacyjności czy przedsiębiorczości. Na 204 złożone wnioski w konkursie, projekt UwB znalazł się na bardzo wysokim, 14. miejscu listy rankingowej.

Ścieżka edukacyjna projektu zakłada realizację trzech modułów: Współpracuję – Myślę – Rozwiązuję; ABC Przedsiębiorczości; Mój własny start-up – od pomysłu do wdrożenia. Nabór do projektu ruszy już od września. W zajęciach będzie mogło wziąć udział 144 uczniów szkół podstawowych z województwa podlaskiego.

Celem projektu jest rozwój kompetencji uniwersalnych, niezbędnych na rynku pracy, takich, które będzie można wykorzystać w przyszłości bez względu na to, w jakiej branży czy firmie podejmie się pracę – wyjaśnia dr Karina Sachpazidu-Wójcicka, dyrektor Wschodniego Ośrodka Transferu Technologii Uniwersytetu w Białymstoku. – Projekt przewiduje zajęcia służące rozbudzeniu ciekawości poznawczej uczniów, inspirowaniu do twórczego myślenia, propagowaniu postawy proinnowacyjnej czy rozwijaniu zainteresowań i pasji – dodaje dr Karina Sachpazidu-Wójcicka.

Rozwijanie kompetencji kluczowych już od najwcześniejszych lat pobytu dziecka w szkole pozwoli mu na łagodne i naturalne wejście w tę, jakże aktualną i obecną w życiu każdego człowieka, problematykę – przekonuje dr Barbara Dudel z Wydziału Pedagogiki i Psychologii UwB. Jej zdaniem, nie należy czekać z działaniami na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności ucznia do ukończenia przez niego edukacji. – To inwestycja w przyszłość młodego człowieka, która z pewnością zaprocentuje w jego życiu – twierdzi dr Barbara Dudel.

Dla większości uczniów będzie to pierwsza w życiu możliwość zetknięcia się ze środowiskiem akademickim. Niewykluczone, że u części z nich zakiełkuje w głowie myśl: chciałbym tu kiedyś studiować. Oprócz zajęć dla dzieci, w projekcie przewidziano też zajęcia dla rodziców dotyczące wspierania talentów i zdolności dzieci.

To już kolejny projekt Wschodniego Ośrodka Transferu Technologii, którego uczestnikami nie są wyłącznie studenci czy pracownicy uniwersytetu. W projekcie „Kryminalne zagadki kampusu UwB” uczniowie szkół średnich mieli do rozwiązania zagadkę kryminalną. W projekcie „Filozoficzne forum aktywności społecznej UwB” mieli z kolei możliwość udziału w zajęciach przygotowanych przez filozofów z uniwersytetu. Uczyli się poprawnego argumentowania, logiki, krytycznego myślenia.

Poprzez tego typu działania, skierowane nie do studentów czy kadry dydaktycznej, ale do grup spoza uczelni, uniwersytet wypełnia swoją trzecią misję, czyli działa na rzecz własnego otoczenia. W przyszłości będzie to coraz ważniejszy aspekt funkcjonowania uczelni – podkreśla dr Karina Sachpazidu-Wójcicka.

Na swój najnowszy projekt UwB otrzymał ponad 343 tys. zł. Jego realizacja rozpocznie się już 15 sierpnia 2018 r.

Red. PP, fot. UwB

Komentarze