W Białymstoku najbardziej w Europie wzrosła jakość życia

created by dji camera

Białystok jest najlepszym miejscem do życia na tle innych miast Europy według raportu Komisji Europejskiej. Komisja Europejska ponownie zbadała jakość życia mieszkańców 83. miast Europy i opublikowała raport „Jakość życia w miastach europejskich”. Badał on poziom życia mieszkańców w ostatnich pięciu latach. W raporcie, poza Białymstokiem, uwzględniono jeszcze trzy polskie miasta: Gdańsk, Kraków i Warszawę.

W kategorii „wzrost jakościowy” Białystok zajął pierwsze miejsce, wyprzedzając Gdańsk i czeską Ostrawę. Ankieterzy Komisji Europejskiej zapytali 58,1 tys. mieszkańców, jak oceniają czystość danego miasta, szeroko rozumiane bezpieczeństwo, opiekę zdrowotną, rynek pracy, udogodnienia dla osób starszych, dostęp do terenów zielonych i placówek kulturalnych, a także otwartość światopoglądową i wiele innych czynników. Pytania dotyczyły aż 27 kategorii związanych z życiem każdego z miast.

W Białymstoku – w ciągu ostatnich 5 lat – najbardziej w Europie wzrosła jakość życia. Uznało tak 72 proc. mieszkańców. Białystok wyprzedził Gdańsk i Ostrawę (po 66 proc.). Ogólny poziom zadowolenia mieszkańców z życia w Białymstoku sięga 95 proc. (najgorzej jakość życia ocenili mieszkańcy Sztokholmu – 20 proc.). Podobnie wysoko białostoczanie ocenili komunikację publiczną, bezpieczeństwo ogólne, pracę online magistratu. Uznali też, że Białystok jest dobrym miejscem do życia dla osób starszych oraz dla rodzin z małymi dziećmi.

W większości kategorii Białystok otrzymał wyższy procentowy wynik niż średnia europejska dla danej kategorii:

 • dobre miejsce do życia dla osób starszych – 96 proc.
 • miejsce dobre do życia dla ludzi w ogóle – 95 proc.
 • zadowolenie z życia w mieście – 94 proc.
 • bezpieczeństwo przed kradzieżą – 94 proc.
 • transport publiczny jest bezpieczny – 93 proc.
 • czyste miasto – 92 proc.
 • dobre miejsce do życia dla rodzin z małymi dziećmi – 92 proc.
 • zadowolenie z transportu publicznego – 92 proc.
 • zadowolenie z obiektów kultury – 91 proc.
 • zadowolenie z terenów zielonych – 91 proc.
 • bezpieczeństwo spacerów w nocy – 91 proc.
 • dobra jakość powietrza w mieście – 88 proc.
 • łatwo dostępne usługi online w lokalnej administracji publicznej – 86 proc.
 • obiekty sportowe – 85 proc.
 • dobra sytuacja finansowa gospodarstw domowych – 71 proc.
 • czas na załatwienie wniosku w lokalnej administracji publicznej – 70 proc.
 • brak korupcji w lokalnej administracji publicznej – 59 proc.

Poprzednie wyniki takiego badania opublikowano na początku 2016 roku. Wówczas najwyższy ogólny poziom satysfakcji z życia w swoim mieście zadeklarowali mieszkańcy Oslo i Zurychu (99 proc.). Wśród polskich miast najlepszy wynik osiągnął Białystok (96 proc.).

Inf. i fot. bialystok.pl

Komentarze